/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2

Volume 65 (2018) No. 3-4

Volume 66 (2019) No. 1

Volume 66 (2019) No. 2


Деривати са суфиксом „-ина” мотивисани соматизмимаГордана Р. ШтасниКњижевност и језик, Vol. 63 (2016) No. 3-4

Article 2 (p. 243-252)

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.2

Read full textCitation export: