doi.fil.bg.ac.rs


Деривати са суфиксом „-ина” мотивисани соматизмима


Гордана Р. ШтасниКњижевност и језик Vol. 63 (2016) No. 3-4
Article 2 (p. 243-252)
https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.2

Read full text

Citation export: