doi.fil.bg.ac.rs


Стилска разоткривања и актуализација текста : (на примеру изучавања Кочићеве једночинке „Јазавац пред судом”)


Мирјана М. Стакић СавковићКњижевност и језик Vol. 63 (2016) No. 3-4
Article 13 (p. 387-403)
https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.13

Read full text

Citation export: