/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 69 (2022), Бр. 1

Књ. 68 (2021), Бр. 2

Књ. 68 (2021), Бр. 1

Књ. 67 (2020), Бр. 2

Књ. 67 (2020), Бр. 1

Књ. 66 (2019), Бр. 2

Књ. 66 (2019), Бр. 1

Књ. 65 (2018), Бр. 3-4

Књ. 65 (2018), Бр. 1-2

Књ. 64 (2017), Бр. 3-4

Књ. 64 (2017), Бр. 1-2

Књ. 63 (2016), Бр. 3-4

Књижевност и језик, Књ. 69 (2022), Бр. 1


1.
Радуловићево баштињење народних речи
Александар М. Милановић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 1–13

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.1
Детаљније
2.
(Под)смех као побуна у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића
Мина М. Ђурић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 15–29

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.2
Детаљније
3.
Етнолингвистичка анализа лексема и израза из области бајања, гатања и врачања из ужичког краја
Данијела С. Станић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 31–40

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.3
Детаљније
4.
Српско-македонски лажни пријатељи
Ана Д. Новаковић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 41–55

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.4
Детаљније
5.
Конструкти уметничког простора у реалистичком наративу
Александра М. Угреновић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 57–72

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.5
Детаљније
6.
Праскозорје и друге најлепше речи српског језика
Рајна М. Драгићевић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 73–84

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.6
Детаљније
7.
О правописним питањима у пандемији ковида
Светлана М. Слијепчевић Бјеливук
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 85–96

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.7
Детаљније
8.
Лексеме на -ац са значењем следбеника идеје из корпуса нових речи
Марио В. Бадјук
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 97–109

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.8
Детаљније
9.
Фразеолошки корпус у настави српскога језика
Катарина В. Беговић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 111–127

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.9
Детаљније
10.
Језички процеси и савремена наставна пракса
(истраживачки налази о англицизацији српског језика у настави)
Мирјана М. Стакић Савковић, Маријана М. Продановић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 129–147

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.10
Детаљније
11.
Мали Принц као објединитељ циљева и исхода у настави српског језика и књижевности у основној школи
Бошко Љ. Миловановић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 149–163

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.11
Детаљније
12.
Читалачке компетенције ученика у читању и разумевању романа о одрастању
Јелена Г. Гребовић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 165–176

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.12
Детаљније
13.
Атрибутски и предикативни придеви у наративним и експозиторним текстовима десетогодишњака
Маја П. Ивановић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 177–192

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.13
Детаљније
14.
Мотив самоће у драми „Ташана” Борисава Станковића
Светлана М. Бачулов
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 193–202

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.14
Детаљније
15.
Библиографија саставних делова Библиотеке Добитници Андрићеве награде Одјељења за српски језик Андрићевог института (2018–2021)
Гордана Ј. Станчић
Књижевност и језик, 2022. - Књ. 69, Бр. 1, стр. 239–255

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.15
Детаљније