/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/3 (2018) »


„Венеција” као метонимија карневалске метаморфозе у делу Владимира ПишталаЈелена В. ЈовановићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/2 (2018)

Article 18 (p. 205-214)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch18

Read full textCitation export: