/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Учење А. Белића и београдске лингвистичке школе о значењу и употреби глаголских временских обликаЈелена Р. Јовановић СимићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/3 (2018)

Article 4 (p. 51-67)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch4

Read full textCitation export: