/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Интердепенденција пермутабилних форми правог и неправог објекта у синтагмама с глаголима „нудити” и „служити”Милош М. КовачевићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/1 (2018)

Article 5 (p. 51-60)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch5

Read full textCitation export: