/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Семантика придева „жив” на штокавском језичком простору
о придевској платисемијиКатарина В. БеговићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/1 (2018)

Article 29 (p. 301-311)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch29

Read full textCitation export: