/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. векаНенад Б. ИвановићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/1 (2018)

Article 14 (p. 147-160)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch14

Read full textCitation export: