/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Корпусна анализа неких предлошко-падежних конструкција и њихово представљање у електронским речницима српског језикаЦветана Крстев, Марија ПантићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/3 (2017)

Article 8 (p. 113-136)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch8

Read full textCitation export: