/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 47/1 (2018) »


Нека могућа терминолошка разграничења у теорији текста : хипертекст, хипотекст, паратекст, псеудотекст, квазитекстЈелена Р. Јовановић СимићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/3 (2017)

Article 6 (p. 87-93)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch6

Read full textCitation export: