/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Увођење доменских и семантичких маркера за област рударства у српске електронске речнике



Иван Обрадовић, Александра Томашевић, Ранка Станковић, Биљана Лазић



Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/3 (2017)

Article 10 (p. 147-158)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch10

Read full text



Citation export: