/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »


Одлике енциклопедијског модела прозе и могућности примене на српски роман друге половине XX векаМиломир М. ГавриловићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/2 (2017)

Article 46 (p. 449-459)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch46

Read full textCitation export: