/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

Volume 46/2 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/3 (2017) »

Volume 47/1 (2018) »

Volume 47/2 (2018) »

Volume 47/3 (2018) »

Volume 48 (2018) »

Volume 48/1 (2019) »

Volume 48/2 (2019) »

Volume 48/3 (2019) »


Есеји Борислава Радовића о поезији и песницимаОља С. ВасилеваНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/2 (2017)

Article 28 (p. 263-272)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch28

Read full textCitation export: