/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 49/3 (2020), »

Vol. 49/2 (2020), »

Vol. 49/1 (2020), »

Vol. 48/3 (2019), »

Vol. 48/2 (2019), »

Vol. 48/1 (2019), »

Vol. 48 (2018), »

Vol. 47/3 (2018), »

Vol. 47/2 (2018), »

Vol. 47/1 (2018), »

Vol. 46/3 (2017), »

Vol. 46/2 (2017), »

Vol. 46/1 (2017), »

• Book metadata
• Contents

Сугласничке алтернације у деклинацији и конјугацији у српском и руском језику
(дијахронијски и синхронијски аспект)Јелена Р. БајовићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

Article 28 (p. 313-321)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch28

Read full textCitation export: