/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 46/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Volume 46/2 (2017) »

Volume 46/3 (2017) »


Временски глаголски облици у директивној функцијиМиланка Ј. БабићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

Article 12 (p. 139-149)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch12

Read full textCitation export: