/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 49/3 (2020), »

Vol. 49/2 (2020), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 49/1 (2020), »

Vol. 48/3 (2019), »

Vol. 48/2 (2019), »

Vol. 48/1 (2019), »

Vol. 48 (2018), »

Vol. 47/3 (2018), »

Vol. 47/2 (2018), »

Vol. 47/1 (2018), »

Vol. 46/3 (2017), »

Vol. 46/2 (2017), »

Vol. 46/1 (2017), »


Енциклопедијска парадигма у роману Доктора Валентина Трубара и сестре му Симонете повест чудноватих догађаја у Србији Милисава Савића
(историјски, митски и фолклористички дискурс у роману)



Ана Р. Стишовић Миловановић



Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 49/2 (2020)

Article 35 (p. 387-395)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch35

Read full text



Citation export: