/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 46/1 (2017), »

Vol. 46/2 (2017), »

Vol. 46/3 (2017), »

Vol. 47/1 (2018), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 47/2 (2018), »

Vol. 47/3 (2018), »

Vol. 48 (2018), »

Vol. 48/1 (2019), »

Vol. 48/2 (2019), »

Vol. 48/3 (2019), »


Егзистенцијални глаголи у дескриптивним речницима српског језика
(на примеру обраде глагола „бити” и „постојати”)Ивана В. Лазић КоњикНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/1 (2018)

Article 37 (p. 389-399)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch37

Read full textCitation export: