/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 46/1 (2017), »

Vol. 46/2 (2017), »

Vol. 46/3 (2017), »

Vol. 47/1 (2018), »

• Book metadata
• Contents

Vol. 47/2 (2018), »

Vol. 47/3 (2018), »

Vol. 48 (2018), »

Vol. 48/1 (2019), »

Vol. 48/2 (2019), »

Vol. 48/3 (2019), »


Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу
(на грађи из описних речника српског језика)Александра М. МарковићНаучни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/1 (2018)

Article 11 (p. 117-125)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch11

Read full textCitation export: