/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 49/3 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3

1.
Дистинктивна обележја главних класа
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 7-22

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch1
Detaljnije
2.
Друштвеноисторијски аспекти српског правописа између два светска рата
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 23-35

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch2
Detaljnije
3.
Из дијалекатских лексичких ресурса
(лексика Драгачева у дијахроној перспективи)
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 37-53

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch3
Detaljnije
4.
Песнички речник Ирене Грицкат
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 55-84

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch4
Detaljnije
5.
Нека запажања о кохезијским и дезагрегацијским синтаксичким процесима
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 85-102

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch5
Detaljnije
6.
Библиографија радова о језику „предвуковског периода” као ресурс за историју српског књижевног језика
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 103-110

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch6
Detaljnije
7.
Говорни чинови молби и захтева у писмима кнеза Михаила оцу Милошу Обреновићу
Биљана С. Ристић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 111-121

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch7
Detaljnije
8.
Полифункционалност клауза са везником чим
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 123-135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch8
Detaljnije
9.
Нови прилог библиографији творбе речи
Божо Ћорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Knj. 49/3, str. 139-209

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch9
Detaljnije