/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knjiga 46/1 (2017) »

Knjiga 46/2 (2017) »

Knjiga 46/3 (2017) »

Knjiga 47/1 (2018) »

Knjiga 47/2 (2018) »

Knjiga 47/3 (2018) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 47/3 (2018).

Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене


ISBN: 978-86-6153-521-5
https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3

Uredništvo:

Izvezi citate: