/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knjiga 46/1 (2017) »

Knjiga 46/2 (2017) »

Knjiga 46/3 (2017) »

Knjiga 47/1 (2018) »

Knjiga 47/2 (2018) »

Knjiga 47/3 (2018) »

Knjiga 48 (2018) »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knjiga 48/1 (2019) »

Knjiga 48/2 (2019) »

Knjiga 48/3 (2019) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 48 (2018).

Српски језик у настави у иностранству — као матерњи, као наследни и као страни ; Српски језик, књижевност и култура на страним универзитетима — актуелно стање и перспективе


ISBN: 978-86-6153-538-3
https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1

Uredništvo:

Izvezi citate: