/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 46/2 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2

1.
Есеј Јована Христића као наратив
(на примеру збирке „Тераса на два мора”)
Бојана С. Стојановић Пантовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 5-14

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch1
Detaljnije
2.
Јован Христић као теоретичар есеја и аутор есејистичке прозе
Драган Л. Хамовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 15-21

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch2
Detaljnije
3.
Византија и медитеранске теме у есејима Станислава Винавера и Јована Христићa
Светлана С. Шеатовић Димитријевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 23-32

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch3
Detaljnije
4.
Путовање у есејистици Јована Христића
Eлена И. Дараданова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 33-42

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch4
Detaljnije
5.
Есеји Јована Христића о драми и позоришту
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 43-52

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch5
Detaljnije
6.
Христићево виђење трагедије
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 53-61

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch6
Detaljnije
7.
Дубровник у есејима Луја Војновића
Славко В. Петаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 63-69

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch7
Detaljnije
8.
Огледи Љубомира Недића
Милан Д. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 71-80

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch8
Detaljnije
9.
Лик Фрање Асишког у есејима Милоша Црњанског и Иве Андрића
Małgorzata Filipek
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 81-89

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch9
Detaljnije
10.
Исидора Секулић о шпанској књижевности и култури
Весна З. Дицков
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 91-101

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch10
Detaljnije
11.
Препород националног карактера у есејима Исидоре Секулић
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 103-109

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch11
Detaljnije
12.
Риминска невјеста у есејима Франческа Де Санктиса и Марка Цара
Мирјана Д. Арежина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 111-116

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch12
Detaljnije
13.
Марко Цар, ка теоријској и жанровској дефиницији есеја
Предраг М. Јашовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 117-125

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch13
Detaljnije
14.
Настава књижевности у есејима Богдана Поповића
Валерија Б. Јанићијевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 127-135

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch14
Detaljnije
15.
Предисловије као есејистички жанр
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 137-143

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch15
Detaljnije
16.
Есејистички дискурс српске просветитељске мреже
Персида С. Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 145-154

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch16
Detaljnije
17.
„Између орла и вука” - Кашанин о Бранку Радичевићу
Зорица П. Хаџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 155-163

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch17
Detaljnije
18.
Есејистички дискурс и књижевн(окритичк)а мисао Лазе Костића
Татјана Н. Јовићевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 165-174

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch18
Detaljnije
19.
Есејиста Јован Дучић
Владимир В. Гвозден
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 175-184

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch19
Detaljnije
20.
„Од немила до недрага” Милана Дединца: есејизација лирске прозе или лиризација есеја
Маја Ј. Мeдан
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 185-194

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch20
Detaljnije
21.
Станислав Винавер о Немцима
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 195-202

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch21
Detaljnije
22.
Есеј као мишљење телом – о есејима Сретена Марића
Слободан В. Владушић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 203-211

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch22
Detaljnije
23.
Језик, биће, идеологија: есејистички дискурс Радомира Константиновића о поезији српске модерне
Горана С. Раичевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 213-222

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch23
Detaljnije
24.
Искуство дијаспоре у изабраним есејима Давида Албахарија
Miłosz Bukwalt
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 223-233

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch24
Detaljnije
25.
„Улепшавање невидљивог” Драшка Ређепа – Хагиографија о Мирославу Aнтићу
Бошко Ј. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 235-244

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch25
Detaljnije
26.
Аутоиронична самосвест о културном и националном идентитету – jедан аспект есејизације путописа Милоша Црњанског
Слађана В. Јаћимовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 245-253

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch26
Detaljnije
27.
Есејизација дела „Код Хиперборејаца” Милоша Црњанског у контексту приповедања о еротском
Jелена С. Панић Мараш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 255-262

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch27
Detaljnije
28.
Есеји Борислава Радовића о поезији и песницима
Оља С. Василева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 263-272

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch28
Detaljnije
29.
Поезија у есејистици и есејистика у поезији: хибридизација жанра есеја у делу Војислава Деспотова
Стеван Б. Брадић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 273-281

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch29
Detaljnije
30.
„Пунктум” галебовог крила: „Светла комора” Ролана Барта и фикционализација/фотографије/фотографизацијa фикције у стваралаштву Милоша Црњанског и уметничке групе „Горгона”
Бојан М. Јовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 283-293

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch30
Detaljnije
31.
Ролан Барт: ослобађање текста
Весна В. Елез
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 295-301

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch31
Detaljnije
32.
Жанровска преплитања у савременој српској књижевности – когнитивнонаратолошки угао
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 303-312

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch32
Detaljnije
33.
Оквири „Осаме”
Дејан Д. Милутиновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 313-322

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch33
Detaljnije
34.
Пучко приповедање о Вуку Караџићу
А. Веретельник. „Оповідання про Вука Караджича”, 1906
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 323-331

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch34
Detaljnije
35.
Наративне технике певача епског десетерца
Данијела Р. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 333-344

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch35
Detaljnije
36.
Легенде о светитељима и јунацима у приповедачкој прози са Косова и Метохије
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 345-354

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch36
Detaljnije
37.
Приповедачки покушаји Бранка Радичевића
Milica Jakóbiec-Semkowowa
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 355-364

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch37
Detaljnije
38.
Наративне технике у прози Вељка Милићевића
Адријана М. Марчетић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 365-373

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch38
Detaljnije
39.
Форме приповедања и начело кохеренције у „Башти сљезове боје” Бранка Ћопића
Јован M. Љуштановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 375-384

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch39
Detaljnije
40.
„Текст у тексту” – „Рањеник” и „Путне белешке” Ђуре Јакшића
Марија T. Благојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 385-394

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch40
Detaljnije
41.
Карактеристике приповедних облика у делима „Књига о Микеланђелу” и „Код Хиперборејаца” Милоша Црњанског
Софија М. Кошничар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 395-404

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch41
Detaljnije
42.
Приповедање и приповедачи у Андрићевој „Проклетој авлији”
Ирина Ј. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 405-412

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch42
Detaljnije
43.
Слика „другог” и наративне стратегије у „Травничкој хроници” Иве Андрића и „Тихом Дону” Михаила Шолохова
Бранимир Ђ. Човић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 413-425

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch43
Detaljnije
44.
Авијатичарски путописи Станислава Кракова
надземаљска перспектива авангардне путописне прозе
Зорана З. Опачић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 427-437

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch44
Detaljnije
45.
Обликовање приче и причања у комедијама Бранислава Нушића
Александар С. Пејчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 439-448

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch45
Detaljnije
46.
Одлике енциклопедијског модела прозе и могућности примене на српски роман друге половине XX века
Миломир М. Гавриловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 449-459

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch46
Detaljnije
47.
Речи и слике: породична прича у графичком роману „Отаџбина” Нине Буњевац
Maria Rita Leto
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 461-469

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch47
Detaljnije
48.
Путописне и новинарске белешке П. А. Ровинског о Србији
Варвара Б. Хлебникова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 471-480

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch48
Detaljnije
49.
Европски градови из визуре Драгана Великића: „О писцима и градовима”
Ина И. Христова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 481-489

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch49
Detaljnije
50.
Естетски доживљај и стање субјекта у свету сталне промене
компаратистичко читање есеја Мишка Шуваковића и Зигмунта Баумана
Magdalena Bogusławska
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/2, str. 491-500

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch50
Detaljnije