/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 48 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1

1.
Улога Међународног славистичког центра у развијању српских лектората у иностранству
Бошко Ј. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 7-19

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch1
Detaljnije
2.
Будућност лектората српског језика са освртом на прошлост и садашњост
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 21-30

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch2
Detaljnije
3.
Библиографија и библиотеке у функцији наставе српског језика у иностранству
Александра Б. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 31-50

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch3
Detaljnije
4.
Настава српског језика у дијаспори
Зона В. Мркаљ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 51-62

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch4
Detaljnije
5.
О односу реченице и исказа
Mилош M. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 63-70

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch5
Detaljnije
6.
Методички аспекти наставе фразеологије српског језика као страног
Светлана В. Гољак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 71-78

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch6
Detaljnije
7.
О преводима српске књижевности на стране језике
Младен М. Весковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 79-84

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch7
Detaljnije
8.
Српски језик и књижевност на Кијевском универзитету „Тарас Шевченко” – изазови савременог доба
Леся М. Стеблина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 85-92

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch8
Detaljnije
9.
Српски језик, књижевност и култура у оквиру славистичких студија на Институту словенске филологије Универзитета „Адам Мицкјевич” у Познању
Izabela Lis-Wielgosz
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 93-105

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch9
Detaljnije
10.
Oд културне херменеутике ка примењеној хуманистици – србистика на Варшавском универзитету данас
Magdalena Bogusławska
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 107-116

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch10
Detaljnije
11.
Српска култура као академски предмет на пољским универзитетима
Marta Chaszczewicz-Rydel
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 117-126

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch11
Detaljnije
12.
О лекторатима у Италији: од српскохрватског до српског и хрватског – историјат, стање, перспективе
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 127-136

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch12
Detaljnije
13.
Изучавање српског језика на универзитетима у Француској – пример Сорбоне
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 137-146

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch13
Detaljnije
14.
www.serbica.fr – портал, часопис, енциклопедија... Представљање српске књижевности у Француској у ери интернета
Миливој Т. Сребро
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 147-156

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch14
Detaljnije
15.
Јужнословенски језици у Великој Британији у контексту кризе хуманистике – српски/хрватски језик на универзитету у Нотингему
Laura Todd, Владимир Зорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 157-167

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch15
Detaljnije
16.
Лекторат српскога језика и језика држава бивше Југославије на Славистичком институту Универзитета у Келну – преглед и перспективе
Душанка С. Вујовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 169-175

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch16
Detaljnije
17.
Српски језик на високошколским установама у Аустрији
Страхиња Р. Степанов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 177-188

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch17
Detaljnije
18.
Проблеми и перспективе србистике на Универзитету „И. И. Мечников” у Одеси
Олга Н. Новак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 189-195

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch18
Detaljnije
19.
Актуелно стање и перспективе србистике на Великотрновском универзитету у Бугарској
Валентина Седефчева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 197-206

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch19
Detaljnije
20.
Како данас предавати српски и хрватски језик и културу – пример Великотрновског универзитета
Сава В. Стаменковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 207-216

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch20
Detaljnije
21.
Српски језик као страни у Републици Грчкој – изазови и перспективе
Војкан Б. Стојичић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 217-228

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch21
Detaljnije
22.
Проучавање српског језика, књижевности и културе на Институту за славистику Универзитета у Хамбургу
Јелена Д. Анђелковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 229-235

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch22
Detaljnije
23.
Србистика у Словачкој
Кристина Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 48, str. 237-244

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch23
Detaljnije