/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 46/1 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

Knj. 46/3 (2017), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/3 (2019), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 46/3 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3

1.
Акценат императива глагола (II)
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 5-18

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch1
Detaljnije
2.
О развоју лексикона у настави творбе речи
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 19-43

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch2
Detaljnije
3.
Белешка о језику кулинарства
Душко Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 45-60

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch3
Detaljnije
4.
Табу у лексици погребног обреда српског језика
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 61-72

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch4
Detaljnije
5.
Корпусно истраживање ширења компоненте „мулти-” у српском језику данас
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 73-86

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch5
Detaljnije
6.
Нека могућа терминолошка разграничења у теорији текста
хипертекст, хипотекст, паратекст, псеудотекст, квазитекст
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 87-93

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch6
Detaljnije
7.
О знаковима у правопису (1)
подела на реченичне и нереченичне и одговарајућа терминологија
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 95-111

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch7
Detaljnije
8.
Корпусна анализа неких предлошко-падежних конструкција и њихово представљање у електронским речницима српског језика
Цветана Крстев, Марија Пантић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 113-136

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch8
Detaljnije
9.
Теоријско-методолошки проблеми стварања корпуса славеносрпских текстова
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 137-145

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch9
Detaljnije
10.
Увођење доменских и семантичких маркера за област рударства у српске електронске речнике
Иван Обрадовић, Александра Томашевић, Ранка Станковић, Биљана Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 147-158

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch10
Detaljnije
11.
Облици футура I у савременом српском језику
Милан В. Стакић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 159-174

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch11
Detaljnije
12.
О конекторима којима се сигнализира промена предмета дискурса
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Knj. 46/3, str. 175-194

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch12
Detaljnije