/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 46/2 (2017).

Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности ; Форме приповедања у српској књижевности


ISBN: 978-86-6153-470-6
https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2

Uredništvo:

Izvezi citate: