/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 48/3 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3

1.
Начинска обележја у српском језику
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 5-23

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch1
Detaljnije
2.
О антропоцентричној семантичкој деривацији реилексема у српском језику
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 25-48

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch2
Detaljnije
3.
Белешка о дигитализацији речника
Душко М. Витас, Цветана Ј. Крстев, Ранка М. Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 49-61

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch3
Detaljnije
4.
О основним типовима историјске променe морфемске структуре речи
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 63-77

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch4
Detaljnije
5.
О мeђуискaзној конвергенцији и хoмoгeнизaциjи гoвoрa са синтаксичког и вербатолошког гледишта
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 79-107

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch5
Detaljnije
6.
О знаковима у правопису (3): нереченични (помоћни) правописни знаци и неколико напомена о правописним знацима уопште
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 109-131

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch6
Detaljnije
7.
O одабиру одредница за електронски речник српског језика и њиховом повезивању
Цветана Ј. Крстев
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 133-147

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch7
Detaljnije
8.
О употреби итеративних глагола у перфекту за означавање избројивог мноштва радњи и њиховој конкуренцији са свршеним глаголима
(на примерима из новинарског стила српског језика)
Стефан Ж. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 149-191

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch8
Detaljnije
9.
Акценат у префиксалној творби именица
Никола В. Радосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 193-227

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch9
Detaljnije
10.
Конструкције с генитивним субјектом: прелиминарни преглед
Балша Н. Стипчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 229-258

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch10
Detaljnije
11.
Условне клаузе и теорија домена
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 259-278

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch11
Detaljnije
12.
Претрага корпуса заснована на употреби екстерних лексичких ресурса путем веб-сервиса
Милош В. Утвић, Ранка М. Станковић, Александра Ђ. Томашевић, Михаило Ђ. Шкорић, Биљана Ђ. Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 279-298

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch12
Detaljnije
13.
Чији је пример? Анализа лексичких обележја на примерима Речника САНУ
Бранислава Б. Шандрих, Ранка М. Станковић, Мирјана С. Гочанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Knj. 48/3, str. 299-316

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch13
Detaljnije