/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 47/1 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1

1.
О узајамном утицају категорија дијатезе и модалности у српском језику на примеру глагола „требати”
Људмила В. Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 9-20

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch1
Detaljnije
2.
О аористу имперфективних глагола и сродним појавама
Радоје Д. Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 21-31

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch2
Detaljnije
3.
Аспектуалне информације у „Речнику српскога језика” Матице српске
Милена Д. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 33-41

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch3
Detaljnije
4.
Ка речнику видских парова типа „имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол”
Весна Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 43-50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch4
Detaljnije
5.
Интердепенденција пермутабилних форми правог и неправог објекта у синтагмама с глаголима „нудити” и „служити”
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 51-60

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch5
Detaljnije
6.
Речнички чланак — извор података о функционалној употреби речи
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 61-71

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch6
Detaljnije
7.
Интуиција изворног говорника, дескриптивни речници и глобална рачунарска мрежа као извори података за синтаксички опис
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 73-83

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch7
Detaljnije
8.
Збирни бројеви у граматици и лексикографији
Владан З. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 85-96

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch8
Detaljnije
9.
Граматичко-прагматичка вриједност лексеме „а” у српском језику
Миланка Ј. Бабић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 97-106

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch9
Detaljnije
10.
Перформативне форме говорне етикеције у лексикографском опису
Бојана С. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 107-116

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch10
Detaljnije
11.
Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу
(на грађи из описних речника српског језика)
Александра М. Марковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 117-125

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch11
Detaljnije
12.
Говорников језички кôд и конкретна дискурсна ситуација у кодификовању књижевног (стандардног) језика
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 127-135

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch12
Detaljnije
13.
Даничићев лексикографски поступак у „Рјечнику из књижевних старина српских”
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 137-146

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch13
Detaljnije
14.
Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 147-160

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch14
Detaljnije
15.
Сто година српске двојезичне лексикографске праксе: енглеско-српски, и српско-енглески речници од 1908. до данас
Јелисавета К. Милојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 161-170

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch15
Detaljnije
16.
О ексцерпцији за „илирски” речник (ГКС — 4°) К. Ф. Темплера
Персида С. Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 171-180

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch16
Detaljnije
17.
Један непознати италијанско-српско-хрватски речник
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 181-189

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch17
Detaljnije
18.
Рукописни „Речник страних речи Књажеске канцеларије 1815–1839” професора Велимира Михајловића као траг једног времена и његовог језика
Tomasz Kwoka
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 191-198

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch18
Detaljnije
19.
Речник Његошева језика у редакцији Михаила Стевановића
(у свјетлу нових критичких издања)
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 199-207

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch19
Detaljnije
20.
Сложенице у Вуковом „Рјечнику”
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 209-217

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch20
Detaljnije
21.
Историјски речници и њихов значај за историјсколексиколошка истраживања
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 219-229

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch21
Detaljnije
22.
Обрада посрбица у „Речнику славеносрпског језика”
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 231-239

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch22
Detaljnije
23.
Речник славеносрпског језика — једнојезични или вишејезични речник?
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 241-250

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch23
Detaljnije
24.
Речник славеносрпског језика — могућности за даља истраживања
Милена С. Зорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 251-258

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch24
Detaljnije
25.
Лексикографска обрада синонима у „Речнику славеносрпског језика” — могућности, проблеми, решења
Ана З. Мацановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 259-270

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch25
Detaljnije
26.
Статус именица субјективне оцене у „Речнику славеносрпског језика”
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 271-281

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch26
Detaljnije
27.
Историјски речници српског и руског језика
(поредбена анализа на материјалу Рјечника ЈАЗУ и Словаря русского языка XI–XVII вв.)
Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 283-290

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch27
Detaljnije
28.
Аксиологеме као одреднице у фразеолошком речнику
Наташа С. Вуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 291-300

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch28
Detaljnije
29.
Семантика придева „жив” на штокавском језичком простору
о придевској платисемији
Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 301-311

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch29
Detaljnije
30.
Улога речника у когнитивнолингвистичким истраживањима српског језика
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 313-323

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch30
Detaljnije
31.
Улога српских речника у контрастивнолингвистичким истраживањима на плану српског и шпанског језика
Анета Г. Тривић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 325-334

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch31
Detaljnije
32.
Израда и структура чешко-српског фразеолошког рјечника
Снежана М. Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 335-341

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch32
Detaljnije
33.
О жаргонизмима у „Речнику српскога језика” Матице српске (2011)
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 343-354

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch33
Detaljnije
34.
Анализа француско-српских правних речника
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 355-363

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch34
Detaljnije
35.
Лексичко-семантичке особине термина из области народне медицине на примерима из„Речника српскохрватскога књижевног језика” Матице српске
Душанка С. Вујовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 365-372

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch35
Detaljnije
36.
Префиксоиди и сродни страни форманти у правописним речницима српског језика
Горан Н. Зељић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 373-387

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch36
Detaljnije
37.
Егзистенцијални глаголи у дескриптивним речницима српског језика
(на примеру обраде глагола „бити” и „постојати”)
Ивана В. Лазић Коњик
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 389-399

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch37
Detaljnije
38.
Семантичка анализа романизама из народних говора Црне Горе
Ана Ж. Тешић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 401-411

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch38
Detaljnije
39.
Концепција „Речника САНУ” и њен развојни пут од Новаковићевих идејних гледишта до савремених лексикографских схватања
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 413-425

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch39
Detaljnije
40.
Дигитално издање Речника САНУ: формални опис микроструктуре Речника САНУ
Рада Р. Стијовић, Ранка М. Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 427-440

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch40
Detaljnije
41.
Проблеми израде новог мађарско-српског речника из перспективе књижевног преводиоца
Марко Р. Чудић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 441-449

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch41
Detaljnije
42.
Лексикографско дело Димитрија Ђуровића
Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 451-460

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch42
Detaljnije
43.
Начини употребе речника српског језика у настави српског језика и књижевности
Зона В. Мркаљ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 461-472

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch43
Detaljnije
44.
Речници у читанкама за основну школу
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 473-486

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch44
Detaljnije
45.
Речници у настави српског језика као страног на МГУ
Ирина Ј. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 487-492

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch45
Detaljnije
46.
Речници у настави српског као нематерњег језика
Душанка С. Звекић Душановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/1, str. 493-499

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch46
Detaljnije