/ Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdanja:

Knj. 49/3 (2020), »

Knj. 49/2 (2020), »

Knj. 49/1 (2020), »

Knj. 48/3 (2019), »

Knj. 48/2 (2019), »

Knj. 48/1 (2019), »

Knj. 48 (2018), »

Knj. 47/3 (2018), »

• Metapodaci knjige
• Sadržaj

Knj. 47/2 (2018), »

Knj. 47/1 (2018), »

Knj. 46/3 (2017), »

Knj. 46/2 (2017), »

Knj. 46/1 (2017), »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Knj. 47/3 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3

1.
Обележје „короналност” у српском језику
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 5-19

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch1
Detaljnije
2.
Храна из нежељене поште
(анатомија језика брзе хране)
Душко М. Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 21-35

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch2
Detaljnije
3.
Етнолингвистичке карактеристике неких хрононима пролећног обредног циклуса
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 37-50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch3
Detaljnije
4.
Учење А. Белића и београдске лингвистичке школе о значењу и употреби глаголских временских облика
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 51-67

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch4
Detaljnije
5.
О знаковима у правопису (2): реченични знакови
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 69-85

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch5
Detaljnije
6.
Лексички архаизмоиди тј. псеудоархаизми у савременом српском језику
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 87-101

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch6
Detaljnije
7.
Изградња специјалних корпуса савременог српског језика на примеру корпуса из области рударства
Милош В. Утвић, Иван М. Обрадовић, Ранка М. Станковић, Александра Ђ. Томашевић, Биљана Ђ. Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 103-118

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch7
Detaljnije
8.
Шта су то безлични глаголи?
Балша Н. Стипчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 119-130

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch8
Detaljnije
9.
Однос преформулације и његова обележја
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 131-154

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch9
Detaljnije
10.
Квантитативни преглед језика кратких порука
Бранислава Б. Шандрих, Душко М. Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Knj. 47/3, str. 155-165

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch10
Detaljnije