/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књига 46/1 (2017) »

Књига 46/2 (2017) »

Књига 46/3 (2017) »

Књига 47/1 (2018) »

Књига 47/2 (2018) »

Књига 47/3 (2018) »

Књига 48 (2018) »

Књига 48/1 (2019) »

Књига 48/2 (2019) »

Књига 48/3 (2019) »

Научни састанак слависта у Вукове дане

ISSN: 0351-9066