/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 46/1 (2017), »

Књ. 46/2 (2017), »

Књ. 46/3 (2017), »

Књ. 47/1 (2018), »

Књ. 47/2 (2018), »

Књ. 47/3 (2018), »

Књ. 48 (2018), »

Књ. 48/1 (2019), »

Књ. 48/2 (2019), »

Књ. 48/3 (2019), »

Књ. 49/1 (2020), »

Научни састанак слависта у Вукове дане

ISSN: 0351-9066