/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 54 (2022), Бр. 177


1.
Постколонијализам и компаратистика
Владимир Гвозден
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 9–31

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.1
Детаљније
2.
Нови историзам и културни материјализам у српској књижевној мисли
Јана Алексић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 33–60

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.2
Детаљније
3.
Од књижевне херменеутике до филозофије диференције: Никола Милошевић
Кристијан Олах
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 61–80

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.3
Детаљније
4.
Деконструкција на путу у српску књижевну критику и науку 20. века
Милена Владић Јованов
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 81–104

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.4
Детаљније
5.
Методологија проучавања периодике у Институту за књижевност и уметност: првих педесет година
Станислава Бараћ
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 107–143

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.5
Детаљније
6.
Феминистичке студије периодике и авангарда
Жарка Свирчев
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 145–166

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.6
Детаљније
7.
Стратегије формирања часописне читалачке публике
Јелена Милинковић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 167–193

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.7
Детаљније
8.
Титовим стазама револуције, или богазама усмене историје?
Јеленка Пандуревић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 197–222

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.8
Детаљније
9.
Грамофонске плоче гуслара: реконструкција епске традиције у социјалистичкој Југославији
Данка Лајић Михајловић, Смиљана Ђорђевић Белић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 223–246

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.9
Детаљније
10.
Опис Свете земље Гаврила Тадића
Ксенија В. Миловановић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 249–269

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.10
Детаљније
11.
Извори за критичко издање Његошевог Шћепана Малог
Радмило Маројевић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 273–294

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.11
Детаљније
12.
Идеја југословенства у Босанској вили (1885–1914)
Јована П. Остојић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 295–312

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.12
Детаљније
13.
Лазарони између историје и мита: анализа једне нарочите путописне појаве
Марио Лигуори
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 313–327

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.13
Детаљније
14.
Периодика и издаваштво СПЦ у Минхену од 1945. до 1980. године (II)
одјек религиозно-националне библиотеке Свечаник
Немања Андријашевић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 329–346

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.14
Детаљније
15.
Брехтова политичка поезија за децу — Ars versus utilitas
Николина Зобеница
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 347–370

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.15
Детаљније
16.
Behind the Satire of Todd Hasak-Lowy’s ‘The Task of This Translator’: The Vicious Circle of Literatures in ‘Obscure’ Languages
Višnja Jovanović
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 371–405

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.16
Детаљније
17.
Сто година Елиотове Пусте земље
(Т. С. Елиот. Пуста земља. Превод и поговор Леон Којен. Београд: Чигоја штампа, 2022, 141 стр.)
Весна Елез
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 409–414

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.17
Детаљније
18.
Стваралаштво нових жена и културни капитал
(Svetlana Tomić. The Hidden History of New Women in Serbian Culture: Toward a New History of Literature. Lanham: Lexington Books, 2022, 304 pp.)
Соња Веселиновић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 415–418

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.18
Детаљније
19.
Завичајни омаж Андрићу
(Перина Меић: Андрићева поетика. Иза кулиса исприповиједаног, Огранак Матице хрватске у Ријеци; Студио ТиМ, Ријека, 2021, стр. 334)
Станиша Тутњевић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 419–422

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.19
Детаљније
20.
Вишедеценијско есејистичко прегнуће Миодрага Павловића
(Ђорђе Деспић. Тумач и песма: есејистика Миодрага Павловића.Нови Сад: Академска књига, 2021, 396 стр.)
Катарина Пантовић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 423–427

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.20
Детаљније
21.
Емотивна магија наратива
(Недељка Бјелановић. Наративни сентименти: појмовно одијевање прозне емотивности. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2022, 255 стр.)
Ана Д. Козић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 177, стр. 429–433

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.177.21
Детаљније