/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 55 (2023), Бр. 181

Књ. 55 (2023), Бр. 180

Књ. 55 (2023), Бр. 179

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 52 (2020), Бр. 172


1.
Поруке и значења Миљковићевих Сабраних дела
Горан М. Максимовић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 11–26

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.1
Детаљније
2.
Филозофија одсутности
поезија Бранка Миљковића и онтологија

Милослав Шутић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 27–34

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.2
Детаљније
3.
(Ауто)полемички агон Бранка Миљковића
Драган Л. Хамовић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 35–46

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.3
Детаљније
4.
Рана поезија Бранка Миљковића: песник којег (не) познајемо
Јелена С. Младеновић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 47–65

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.4
Детаљније
5.
Undressing the “True Man”: A Philological Look at Cornelius Agrippa’s Anthropology
Noel Putnik
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 69–86

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.5
Детаљније
6.
Occult Influences on Luigi Capuana and Luigi Pirandello
Mauro Ruggiero
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 87–102

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.6
Детаљније
7.
Музичко-драмска синтеза музике и текста — карактеризација ликова у опери-ораторијуму Краљ Едип Игора Стравинског
Срђан Тепарић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 105–122

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.7
Детаљније
8.
Прилог обогаћивању репертоара дечјих хорова у Србији кроз аналитички приказ збирки хорских песама за децу из 1957. године
Славица Стефановић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 123–141

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.8
Детаљније
9.
Кантата Стојанка мајка Кнежопољка Скендера и Вука Куленовића
Ивана Медић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 143–164

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.9
Детаљније
10.
Клацкалица једног жанра: између науке и фикције
Предраг Крстић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 167–187

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.10
Детаљније
11.
Заборав политичког у огледалу античке грчке драме
Бојан Ковачевић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 191–222

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.11
Детаљније
12.
Приповедачка проза Григорија Божовића у светлу традиције
значење прага, огњишта и земље

Валентина Питулић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 223–236

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.12
Детаљније
13.
Страшни сањар из пакла: Хасан ибн Сабах у роману Аламут Владимира Бартола
Саша Шмуља
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 237–249

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.13
Детаљније
14.
Текстологија у дигиталној епоси
Милка Радуловић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 251–269

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.14
Детаљније
15.
Вуков речник и српска култура
(Зоја Карановић, Вуков речник и српска култура: књига о заборављеним световима. Београд: Вукова задужбина; Пожега: Свитак, 2019)

Драгана Ратковић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 273–278

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.15
Детаљније
16.
Полемика о моделима превођења
(Lawrence Venuti. Contra Instrumentalism: A Translation Polemic. Lincoln: University of Nebraska Press, 2019)

Вишња Крстић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 279–281

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.16
Детаљније
17.
Суматраизам српске поезије
(Бојана Стојановић Пантовић, Чист облик екстазе: студије и есеји о српском песништву. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2019)

Маја Медан
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 283–288

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.17
Детаљније
18.
Сибе Миличић на раскршћу Медитерана и Балкана
(Међународни интердисциплинарни зборник радова Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине, Београд: Институт за књижевност и уметност, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”; Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2018)

Катарина Пантовић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 289–295

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.18
Детаљније
19.
Шкриња за накит Јелене Марићевић Балаћ
(Јелена Марићевић Балаћ, Трагом бисерних минђуша српске књижевности — ренесансност и барокност српске књижевности. Нови Сад: Научно удружење за развој српских студија, 2018)

Тијана Копривица
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 172, стр. 297–302

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.172.19
Детаљније