/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 51 (2019), Бр. 168


1.
Komik und Paranoia in der Prosa von David Albahari und Svetislav Basara
Goran Lazičić, Elena Messner
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 9–25

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.1
Детаљније
2.
Смеховни каталози и дискурзивна транскоректност у прози Саве Дамјанова
Игор Перишић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 27–43

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.2
Детаљније
3.
Стваралаштво Милана Милишића и наслеђе дубровачке књижевности
Славко Петаковић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 47–57

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.3
Детаљније
4.
Град на граници и границе града
Бојан Ђорђевић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 59–69

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.4
Детаљније
5.
Милишићев (песнички) opus posthumus
Марко Аврамовић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 71–94

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.5
Детаљније
6.
Непознати Волт Витман — два открића са страница америчке штампе 19. века
Бојана Аћамовић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 99–119

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.6
Детаљније
7.
Спиритизам у српској периодици са краја XIX и почетка XX века
Бојан Јовић, Тијана Јовановић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 121–136

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.7
Детаљније
8.
Антиколонијална изложба у Паризу (1931) и надреалистичка контрајавност
Светлана Јевтовић Монтуа
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 137–156

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.8
Детаљније
9.
Gra komputerowa, beletrystyka i to, co pomiędzy. Casus: seria Diablo i jej literackie (re)interpretacje
Adam Mazurkiewicz
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 159–177

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.9
Детаљније
10.
Podręcznik do gier fabularnych jako paratekst
Marzanna Uździcka
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 179–197

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.10
Детаљније
11.
Шта је играо Павић?
о лудолошко-наративним аспектима видео-игара авантуристичког жанра кроз читање Милорада Павића
Милош Јоцић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 199–218

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.11
Детаљније
12.
Ангажована женска проза
Станислава Бараћ
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 221–242

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.12
Детаљније
13.
Књижевни часописи у базама података
Драгана Грујић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 245–257

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.13
Детаљније
14.
Романтичарска имагинација у реалистичком поступку: трагови Вордсворта и Колриџа у Дикенсовом стваралаштву
Вишња Печенчић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 259–276

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.14
Детаљније
15.
«Teško nama ženama»: La questione femminile in Tergovci
Nicoletta Cabassi
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 277–286

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.15
Детаљније
16.
Књижевни текст и читање маскулинитета
Ивана Ђурић Пауновић, Кристина Стевановић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 287–301

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.16
Детаљније
17.
Мистерија људске главе, иконографија колажа Ванета Живадиновића Бора
Миланка Тодић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 303–324

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.17
Детаљније
18.
Vladan Desnica i Njegoš
Vesna Kilibarda
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 325–345

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.18
Детаљније
19.
Огледала у лавиринту: преводна рецепција Борхесових текстова о књижевности
Весна Дицков
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 347–376

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.19
Детаљније
20.
Реторика књижевног егзила
Адријана Марчетић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 379–388

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.20
Детаљније
21.
Тако мало судбине у погледу вашем
Немања Каровић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 389–397

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.21
Детаљније
22.
Рат и питање постмодерне е(сте)
Мирко Миливојевић
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 399–402

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.22
Детаљније
23.
„Расад” Тихомира Остојића
Јелена Марићевић Балаћ
Књижевна историја, 2019. - Књ. 51, Бр. 168, стр. 403–407

https://doi.org/10.18485/kis.2019.51.168.23
Детаљније