/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 52 (2020), Бр. 170


1.
Књижевно-дарвинистичко поређење Антигоне Доминика Смолеа и Касандре Бориса А. Новака — два начина измирења
Игор Жункович
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 9–29

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.1
Детаљније
2.
Женска поезија и стратегије спољашње дијалогичности
Варја Балжалорски Антић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 31–51

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.2
Детаљније
3.
Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији
Ален Албин Ширца
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 53–76

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.3
Детаљније
4.
Restlessness, Wanderlust and Migration in Endgame
Anita Rákóczy
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 79–88

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.4
Детаљније
5.
Politicizing Samuel Beckett’s Postwar Plays
Tzu-Ching Yeh
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 89–102

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.5
Детаљније
6.
Русо y чвору књижевног и економског
Maja Солар
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 109–130

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.6
Детаљније
7.
Романтизам y гвозденом кавезу робних значења
Алпар Лошонц
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 131–152

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.7
Детаљније
8.
Jезички рад: произвођење естетске и финансијске вредности
Стеван Брадић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 153–178

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.8
Детаљније
9.
Приповедање и робна петља: ка политичкој економији модерног романа
Владимир Гвозден
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 179–206

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.9
Детаљније
10.
„То су моје личне ствари”: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа у контексту сродних извора
Биљана Андоновскa
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 209–232

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.10
Детаљније
11.
Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815–1839) — од историје до усмене народне традиције
Бранко Р. Златковић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 235–253

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.11
Детаљније
12.
Другости y роману Kaп шпанске крви Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 255–267

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.12
Детаљније
13.
L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор
рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској
Миливој Сребро
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 269–293

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.13
Детаљније
14.
Емпатијско-етички модел читања y настави књижевности
Снежана Божић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 295–318

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.14
Детаљније
15.
Нанси, Бланшо: „Разделовљена заједница” и „Заједница која се не може признати”
(Leslie Hill, Nancy, Blanchot: A Serious Controversy, Rowman and Littlefield International, London and New York, 2018, pp. 304)
Немања Митровић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 321–325

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.15
Детаљније
16.
Холокауст и рат у књижевности југословенског културног простора
(Stijn Vervaet, Holocaust, War, and Transnational Memory. Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature, London and New York: Routledge, 2018, pp. 175)
Кринка Видаковић Петров
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 327–330

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.16
Детаљније
17.
O многоструком лику вештице
(Марија Шаровић. Вештица: културно-историјски контекст, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018, 382 стр.)
Ана Вукмановић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 331–336

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.17
Детаљније
18.
О реликвијарној и култној пракси српског средњег века
(Даница Поповић. Ризница спасења, култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији. Нови Сад, Београд: Балканолошки институт САНУ, Матица српска, 2018, 478. стр.)
Милош Живковић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 337–339

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.18
Детаљније
19.
Данојлићеви поетички свлакови
(Валентина Хамовић: Поетика чистог даха — нaивна књижевност Милована Данојлића, Београд: Службени гласник, 2018, 279 стр.)
Страхиња Полић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 170, стр. 341–345

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.19
Детаљније