/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 55 (2023), No. 179

Vol. 54 (2022), No. 178

Vol. 54 (2022), No. 177

Vol. 54 (2022), No. 176

Vol. 53 (2021), No. 175

Vol. 53 (2021), No. 174

Vol. 53 (2021), No. 173

Vol. 52 (2020), No. 172

Vol. 52 (2020), No. 171

Vol. 52 (2020), No. 170

Vol. 51 (2019), No. 169

Vol. 51 (2019), No. 168

Vol. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Vol. 52 (2020), No. 171


1.
Филозофија као бодеж
Драган Стојановић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 11–19

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.1
Detailed
2.
Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер
Игор Перишић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 21–34

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.2
Detailed
3.
Никола Милошевић о Лаву Шестову
Илија Марић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 35–52

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.3
Detailed
4.
Историозофска мисао Николе Милошевића
Кристијан Олах
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 53–72

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.4
Detailed
5.
Władysław Reymont's Fascination with Occultism: Biographical and Artistic Threads
Karolina Maria Hess
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 75–100

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.5
Detailed
6.
Dimitrije Mitrinović in the Quest for Gnosis. From National to Cosmopolitan Identity
Slobodan G. Marković
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 101–122

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.6
Detailed
7.
Soviet Atlantis: Between Science Fiction and Esoteric Communities
Stanislav Panin
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 123–147

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.7
Detailed
8.
Свет музике у стваралаштву Лазе Костића
Наташа Марјановић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 153–171

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.8
Detailed
9.
Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића
Моника Новаковић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 173–193

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.9
Detailed
10.
Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичко мелодијских форми у настави солфеђа
Кристина Парезановић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 195–216

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.10
Detailed
11.
Немогући, тромплејски читалац и његови рођаци
Драгана Б. Вукићевић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 219–237

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.11
Detailed
12.
Cosmopolitan Projects of Dimitrije Mitrinović from the 1930s and the Dilemmas of Interpretation
Slobodan G. Marković
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 241–260

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.12
Detailed
13.
Сећање Драгољуба С. Илића на Јована Дучића
Лариса Малић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 261–277

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.13
Detailed
14.
Осврт на историју белоруске србистике
Иван Чарота, Ана Наумова
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 281–296

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.14
Detailed
15.
Представе о женама у књижевности и култури колонијалне Америке
Ана Коцић Станковић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 297–312

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.15
Detailed
16.
Пoгрeшнa читaњa у истoриjи нaциoнaлнe дрaмe нa примeру Гoспoђe Oлгe Mилутинa Бojићa
Пeтaр Б. Груjичић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 313–325

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.16
Detailed
17.
Приказ колонијалног освајања Африке у роману Олга Бернхарда Шлинка
Наташа Ракић, Бранка Огњановић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 327–343

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.17
Detailed
18.
Абецеда Езре Паунда
(Песнички свет Езре Паунда, прир. и прев. Мирко Магарашевић, Нови Сад: Академска књига, 2019, 884 стр.)
Соња Веселиновић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 347–352

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.18
Detailed
19.
Последња песма о мени: Опседнут сећањем Харолда Блума
(Harold Bloom, Possessed by Memory: The Inward Light of Criticism, New York: Alfred A. Knopf, 2019, 544 стр.)
Стефан Алидини
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 353–357

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.19
Detailed
20.
Источни канон модерне књижевности
(Тања Поповић, Источни канон, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2019, 277 стр.)
Василиса Шљивар
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 359–363

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.20
Detailed
21.
Француско-српске ковибрације и сатреперења
(Владимир Ђурић, Француска веза. Стваралаштво српских списатељица прве половине ХХ века у контексту француске књижевности и културе, Нови Сад: Академска књига, 2019, 223 стр.)
Никола Бјелић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 365–368

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.21
Detailed
22.
Драган Алексић као ликовни критичар
(Јасна Јованов, Драган Алексић. Ликовне критике, Београд: Народна библиотека Србије, Нови Сад: Спомен збирка Павла Бељанског, 2017, 391 стр.)
Предраг Тодоровић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 171, p. 369–372

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.22
Detailed