/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 55 (2023), No. 179

Vol. 54 (2022), No. 178

Vol. 54 (2022), No. 177

Vol. 54 (2022), No. 176

Vol. 53 (2021), No. 175

Vol. 53 (2021), No. 174

Vol. 53 (2021), No. 173

Vol. 52 (2020), No. 172

Vol. 52 (2020), No. 171

Vol. 52 (2020), No. 170

Vol. 51 (2019), No. 169

Vol. 51 (2019), No. 168

Vol. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Vol. 53 (2021), No. 174


1.
Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића
Александар Лома
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 13–44

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.1
Detailed
2.
Пут до средишта смисла. Српске народне песме у тумачењима Веселина Чајкановића
Снежана Д. Самарџија
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 45–66

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.2
Detailed
3.
Чајкановићева проучавања народних веровања о биљу у светлу когнитивних етноботаничких истраживања
Марко Пишев, Младен Стајић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 67–94

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.3
Detailed
4.
Арапски дистопијски роман
историјски контекст и жанровске одлике
Шахла Уџајли
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 97–128

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.4
Detailed
5.
Хасан Бласим: реквијем за Ирак, реквијем за књижевност
Meysun Gharaibeh Simonović
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 129–144

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.5
Detailed
6.
Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин
Драгана Ђорђевић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 145–159

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.6
Detailed
7.
Фолклор Народноослободилачке борбе (НОБ-a): изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике
Смиљана Ђорђевић Белић, Јеленка Пандуревић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 163–185

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.7
Detailed
8.
Лица смрти
концептуализација гроба и смрти у класичном фолклору и фолклору НОБ-а
Лидија Делић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 187–206

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.8
Detailed
9.
Реч Компартије у партизанској епској хроници
Данијела Поповић Николић, Снежана Божић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 207–229

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.9
Detailed
10.
Povedke NOB skozi prizmo intertekstualnosti
Breda Vidmar Mandič
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 231–252

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.10
Detailed
11.
Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности
Аријана Лубурић Цвијановић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 255–272

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.11
Detailed
12.
Из периферије у канон: књижевна доминација аргентинске провинције
(Пуиг, Аира, Мартинес)
Бојана Ковачевић Петровић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 273–291

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.12
Detailed
13.
Ka proširenju korpusa kanonskih tekstova na francuskom jeziku
Marjana Đukić
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 293–311

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.13
Detailed
14.
Гранична бића усмене лирике — О прекорачењима просторних и егзистенцијалних граница лирских јунакиња и јунака
Ана Вукмановић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 315–340

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.14
Detailed
15.
Симболичке представе смрти Европе у романима Вражји оток и Повратак Филипа Латиновића Мирослава Крлеже и Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског
Огњен Аксентијевић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 341–363

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.15
Detailed
16.
Прием переворачивания в энциклопедии творчества Милорада Павича
Юлия Драгойлович
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 365–378

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.16
Detailed
17.
Филм Анђели у Америци и филмска читања Т. С. Елиотових песничких слика у Пустој земљи и Четири квартета
Милена Владић Јованов
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 379–395

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.17
Detailed
18.
Тајне виртуелне реалности и дигиталног знања у Досијеу икс, Црном огледалу и Електричним сновима Филипа К. Дика: моћ, перцепција и докази
Владислава С. Гордић Петковић, Младен М. Јаковљевић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 397–412

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.18
Detailed
19.
Драгоцено на окупу
(Александар Јовановић. Стих и памћење. О поезији и поетици Милосава Тешића. Београд: Службени гласник, 2018, 300 стр.)
Александра Секулић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 415–419

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.19
Detailed
20.
Формативне могућности криза
(Aleksandar Stević. Fallingshort: Bildungsroman and the Crisis of Self-Fashioning. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2020, 250 pp.)
Снежана Калинић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 421–428

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.20
Detailed
21.
О једном неуспелом пројекту
(Understanding Blanchot, Understanding Modernism. Edited by Christopher Langlois. New York and London: Bloomsbury Academic, 2018, 344 pp.)
Немања Митровић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 429–434

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.21
Detailed
22.
Интертекстуални дијалог са Томасом Маном
(Лидија Делић, Чаробник перфекта. Дијалог Томаса Мана с митoм и дијалози с Mаном, Источно Ново Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 2019)
Снежана М. Милосављевић Милић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 435–439

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.22
Detailed
23.
Какофонија лира Илира
(Горан Коруновић, Музе идеологије: Обликовање националног идентитета у Подунавки и Даници илирској. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020, 277 стр.)
Магда Миликић
Књижевна историја, 2021. - Vol. 53, No. 174, p. 441–446

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.23
Detailed