/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 52 (2020), No. 171

Vol. 52 (2020), No. 170

Vol. 51 (2019), No. 169

Vol. 51 (2019), No. 168

Vol. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Vol. 52 (2020), No. 170


1.
Књижевно-дарвинистичко поређење Антигоне Доминика Смолеа и Касандре Бориса А. Новака — два начина измирења
Игор Жункович
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 9-29

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.1
Detailed
2.
Женска поезија и стратегије спољашње дијалогичности
Варја Балжалорски Антић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 31-51

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.2
Detailed
3.
Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији
Ален Албин Ширца
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 53-76

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.3
Detailed
4.
Restlessness, Wanderlust and Migration in Endgame
Anita Rákóczy
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 79-88

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.4
Detailed
5.
Politicizing Samuel Beckett’s Postwar Plays
Tzu-Ching Yeh
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 89-102

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.5
Detailed
6.
Русо y чвору књижевног и економског
Maja Солар
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 109-130

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.6
Detailed
7.
Романтизам y гвозденом кавезу робних значења
Алпар Лошонц
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 131-152

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.7
Detailed
8.
Jезички рад: произвођење естетске и финансијске вредности
Стеван Брадић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 153-178

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.8
Detailed
9.
Приповедање и робна петља: ка политичкој економији модерног романа
Владимир Гвозден
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 179-206

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.9
Detailed
10.
„То су моје личне ствари”: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа у контексту сродних извора
Биљана Андоновскa
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 209-232

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.10
Detailed
11.
Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815–1839) — од историје до усмене народне традиције
Бранко Р. Златковић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 235-253

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.11
Detailed
12.
Другости y роману Kaп шпанске крви Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 255-267

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.12
Detailed
13.
L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор
рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској
Миливој Сребро
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 269-293

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.13
Detailed
14.
Емпатијско-етички модел читања y настави књижевности
Снежана Божић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 295-318

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.14
Detailed
15.
Нанси, Бланшо: „Разделовљена заједница” и „Заједница која се не може признати”
(Leslie Hill, Nancy, Blanchot: A Serious Controversy, Rowman and Littlefield International, London and New York, 2018, pp. 304)
Немања Митровић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 321-325

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.15
Detailed
16.
Холокауст и рат у књижевности југословенског културног простора
(Stijn Vervaet, Holocaust, War, and Transnational Memory. Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature, London and New York: Routledge, 2018, pp. 175)
Кринка Видаковић Петров
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 327-330

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.16
Detailed
17.
O многоструком лику вештице
(Марија Шаровић. Вештица: културно-историјски контекст, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018, 382 стр.)
Ана Вукмановић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 331-336

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.17
Detailed
18.
О реликвијарној и култној пракси српског средњег века
(Даница Поповић. Ризница спасења, култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији. Нови Сад, Београд: Балканолошки институт САНУ, Матица српска, 2018, 478. стр.)
Милош Живковић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 337-339

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.18
Detailed
19.
Данојлићеви поетички свлакови
(Валентина Хамовић: Поетика чистог даха — нaивна књижевност Милована Данојлића, Београд: Службени гласник, 2018, 279 стр.)
Страхиња Полић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 341-345

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.19
Detailed