/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 55 (2023), No. 179

Vol. 54 (2022), No. 178

Vol. 54 (2022), No. 177

Vol. 54 (2022), No. 176

Vol. 53 (2021), No. 175

Vol. 53 (2021), No. 174

Vol. 53 (2021), No. 173

Vol. 52 (2020), No. 172

Vol. 52 (2020), No. 171

Vol. 52 (2020), No. 170

Vol. 51 (2019), No. 169

Vol. 51 (2019), No. 168

Vol. 51 (2019), No. 167

Књижевна историја, Vol. 52 (2020), No. 170


1.
Књижевно-дарвинистичко поређење Антигоне Доминика Смолеа и Касандре Бориса А. Новака — два начина измирења
Игор Жункович
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 9–29

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.1
Detailed
2.
Женска поезија и стратегије спољашње дијалогичности
Варја Балжалорски Антић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 31–51

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.2
Detailed
3.
Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији
Ален Албин Ширца
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 53–76

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.3
Detailed
4.
Restlessness, Wanderlust and Migration in Endgame
Anita Rákóczy
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 79–88

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.4
Detailed
5.
Politicizing Samuel Beckett’s Postwar Plays
Tzu-Ching Yeh
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 89–102

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.5
Detailed
6.
Русо y чвору књижевног и економског
Maja Солар
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 109–130

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.6
Detailed
7.
Романтизам y гвозденом кавезу робних значења
Алпар Лошонц
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 131–152

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.7
Detailed
8.
Jезички рад: произвођење естетске и финансијске вредности
Стеван Брадић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 153–178

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.8
Detailed
9.
Приповедање и робна петља: ка политичкој економији модерног романа
Владимир Гвозден
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 179–206

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.9
Detailed
10.
„То су моје личне ствари”: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа у контексту сродних извора
Биљана Андоновскa
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 209–232

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.10
Detailed
11.
Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815–1839) — од историје до усмене народне традиције
Бранко Р. Златковић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 235–253

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.11
Detailed
12.
Другости y роману Kaп шпанске крви Милоша Црњанског
Ана Д. Стевић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 255–267

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.12
Detailed
13.
L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор
рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској
Миливој Сребро
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 269–293

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.13
Detailed
14.
Емпатијско-етички модел читања y настави књижевности
Снежана Божић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 295–318

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.14
Detailed
15.
Нанси, Бланшо: „Разделовљена заједница” и „Заједница која се не може признати”
(Leslie Hill, Nancy, Blanchot: A Serious Controversy, Rowman and Littlefield International, London and New York, 2018, pp. 304)
Немања Митровић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 321–325

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.15
Detailed
16.
Холокауст и рат у књижевности југословенског културног простора
(Stijn Vervaet, Holocaust, War, and Transnational Memory. Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature, London and New York: Routledge, 2018, pp. 175)
Кринка Видаковић Петров
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 327–330

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.16
Detailed
17.
O многоструком лику вештице
(Марија Шаровић. Вештица: културно-историјски контекст, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018, 382 стр.)
Ана Вукмановић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 331–336

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.17
Detailed
18.
О реликвијарној и култној пракси српског средњег века
(Даница Поповић. Ризница спасења, култ реликвија и српских светих у средњовековној Србији. Нови Сад, Београд: Балканолошки институт САНУ, Матица српска, 2018, 478. стр.)
Милош Живковић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 337–339

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.18
Detailed
19.
Данојлићеви поетички свлакови
(Валентина Хамовић: Поетика чистог даха — нaивна књижевност Милована Данојлића, Београд: Службени гласник, 2018, 279 стр.)
Страхиња Полић
Књижевна историја, 2020. - Vol. 52, No. 170, p. 341–345

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.170.19
Detailed