/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 53 (2021), Бр. 175


1.
На раскршћу утицаја: структурализми у Србији
Јован Попов
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 9–35

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.1
Детаљније
2.
Наоружани поглед: англосаксонска нова критика у српској књижевној мисли
Милица Мустур
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 37–56

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.2
Детаљније
3.
Зашто феминистички читати прозу: о приступу српској књижевности из угла феминистичких теорија
Марија Грујић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 57–78

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.3
Детаљније
4.
Психоанализа у српској књижевној критици и култури: прoлeгомена
Биљана Андоновска, Марко Теодорски
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 79–100

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.4
Детаљније
5.
Уреднице авангардних часописа
Жарка Свирчев
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 105–129

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.5
Детаљније
6.
Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије двадесетих година 20. века у Србији/Југославији
Зорана Симић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 131–162

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.6
Детаљније
7.
Витман и Шели у есејима Анице Савић Ребац
Бојана Аћамовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 163–182

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.7
Детаљније
8.
Часопис Зенит као платформа зенитодадаизма
Предраг Тодоровић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 187–219

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.8
Детаљније
9.
Зенитистичка филмска монтажа пре филма или Мицићево откриће водећег принципа авангарде
Божидар Зечевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 221–234

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.9
Детаљније
10.
Архитектура у часопису Зенит
Ана Симона Зеленовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 235–253

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.10
Детаљније
11.
„Дружина младежи српске” из Сегедина
Станиша Војиновић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 257–290

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.11
Детаљније
12.
Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја
Миломир Гавриловић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 293–313

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.12
Детаљније
13.
De conscribendis epistolis Еразма Ротердамског и античка теорија писма
Слободанка Пртија
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 317–333

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.13
Детаљније
14.
Дидроов триптих о моралу
Милан Н. Јањић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 335–358

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.14
Детаљније
15.
Лаза Костић и Езра Паунд у драми Homo volans Ненада Прокића
Миливоје В. Млађеновић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 359–374

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.15
Детаљније
16.
Past and Present in Margaret Atwood’s Wilderness Tips
Dijana Tica
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 375–396

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.16
Детаљније
17.
Дигитализација у служби дисеминације научних публикација у хуманистичким и друштвеним наукама у Србији (емпиријски налази)
Јелена Бановић, Александра Брадић Мартиновић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 397–419

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.17
Детаљније
18.
Од бележнице до романа: генеза Андрићеве Госпођице
(Иво Андрић, Госпођица, Критичко издање дела Иве Андрића, коло IV, књ. 18. Приредио Милан Потребић. Београд: Задужбина Иве Андрића, 2020, 753 стр.)
Никола Маринковић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 423–427

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.18
Детаљније
19.
Медитерански диптих
(Светлана Шеатовић, У залеђу Средоземља. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019, 350 стр; Андрић и Јадран. Андрићград: Андрићев институт, 2020, 110 стр.)
Марко М. Радуловић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 429–435

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.19
Детаљније
20.
Канонска биографија Жака Лакана
(Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan: prikaz jednog života i istorija jednog sistema mišljenja. Prev. Jelena Stakić i Goran Bojović. Loznica: Karpos, 2020, 594 str.)
Јован Букумира
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 437–440

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.20
Детаљније
21.
Словени у свету логике
(Јанис Какридис, Аргументација код православних Словена у средњем веку. Ниш: Међународни центар за православне студије/Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 2019, 269 стр.)
Ирена Плаовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 441–447

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.21
Детаљније
22.
Читање и књижевност за младе
(Elisabeth Rose Gruner, Constructing the Adolescent Reader in Contemporary Young Adult Fiction. London: Palgrave Macmillan UK, 2019, 192 pp.)
Ирена Јовановић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 449–452

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.22
Детаљније
23.
Обавештење о повлачењу рада Yeh, Tzu-Ching. (2020) „Politicizing Samuel Beckett’s Postwar Plays”, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52 (170), стр. 89–102.

Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 175, стр. 474–474

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.175.23
Детаљније