/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 55 (2023), Бр. 181

Књ. 55 (2023), Бр. 180

Књ. 55 (2023), Бр. 179

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 52 (2020), Бр. 171


1.
Филозофија као бодеж
Драган Стојановић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 11–19

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.1
Детаљније
2.
Значај студије Негативан јунак као књижевнонаучног открића: Никола Милошевић и Карл Попер
Игор Перишић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 21–34

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.2
Детаљније
3.
Никола Милошевић о Лаву Шестову
Илија Марић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 35–52

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.3
Детаљније
4.
Историозофска мисао Николе Милошевића
Кристијан Олах
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 53–72

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.4
Детаљније
5.
Władysław Reymont's Fascination with Occultism: Biographical and Artistic Threads
Karolina Maria Hess
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 75–100

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.5
Детаљније
6.
Dimitrije Mitrinović in the Quest for Gnosis. From National to Cosmopolitan Identity
Slobodan G. Marković
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 101–122

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.6
Детаљније
7.
Soviet Atlantis: Between Science Fiction and Esoteric Communities
Stanislav Panin
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 123–147

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.7
Детаљније
8.
Свет музике у стваралаштву Лазе Костића
Наташа Марјановић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 153–171

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.8
Детаљније
9.
Примењена музика Зорана Ерића за Михизову драму Бановић Страхиња у режији Никите Миливојевића
Моника Новаковић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 173–193

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.9
Детаљније
10.
Структура дечје поезије као основ за обраду метро-ритмичко мелодијских форми у настави солфеђа
Кристина Парезановић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 195–216

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.10
Детаљније
11.
Немогући, тромплејски читалац и његови рођаци
Драгана Б. Вукићевић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 219–237

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.11
Детаљније
12.
Cosmopolitan Projects of Dimitrije Mitrinović from the 1930s and the Dilemmas of Interpretation
Slobodan G. Marković
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 241–260

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.12
Детаљније
13.
Сећање Драгољуба С. Илића на Јована Дучића
Лариса Малић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 261–277

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.13
Детаљније
14.
Осврт на историју белоруске србистике
Иван Чарота, Ана Наумова
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 281–296

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.14
Детаљније
15.
Представе о женама у књижевности и култури колонијалне Америке
Ана Коцић Станковић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 297–312

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.15
Детаљније
16.
Пoгрeшнa читaњa у истoриjи нaциoнaлнe дрaмe нa примeру Гoспoђe Oлгe Mилутинa Бojићa
Пeтaр Б. Груjичић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 313–325

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.16
Детаљније
17.
Приказ колонијалног освајања Африке у роману Олга Бернхарда Шлинка
Наташа Ракић, Бранка Огњановић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 327–343

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.17
Детаљније
18.
Абецеда Езре Паунда
(Песнички свет Езре Паунда, прир. и прев. Мирко Магарашевић, Нови Сад: Академска књига, 2019, 884 стр.)

Соња Веселиновић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 347–352

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.18
Детаљније
19.
Последња песма о мени: Опседнут сећањем Харолда Блума
(Harold Bloom, Possessed by Memory: The Inward Light of Criticism, New York: Alfred A. Knopf, 2019, 544 стр.)

Стефан Алидини
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 353–357

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.19
Детаљније
20.
Источни канон модерне књижевности
(Тања Поповић, Источни канон, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2019, 277 стр.)

Василиса Шљивар
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 359–363

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.20
Детаљније
21.
Француско-српске ковибрације и сатреперења
(Владимир Ђурић, Француска веза. Стваралаштво српских списатељица прве половине ХХ века у контексту француске књижевности и културе, Нови Сад: Академска књига, 2019, 223 стр.)

Никола Бјелић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 365–368

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.21
Детаљније
22.
Драган Алексић као ликовни критичар
(Јасна Јованов, Драган Алексић. Ликовне критике, Београд: Народна библиотека Србије, Нови Сад: Спомен збирка Павла Бељанског, 2017, 391 стр.)

Предраг Тодоровић
Књижевна историја, 2020. - Књ. 52, Бр. 171, стр. 369–372

https://doi.org/10.18485/kis.2020.52.171.22
Детаљније