/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 55 (2023), Бр. 181

Књ. 55 (2023), Бр. 180

Књ. 55 (2023), Бр. 179

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 53 (2021), Бр. 174


1.
Срби и вуци у истраживањима Веселина Чајкановића
Александар Лома
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 13–44

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.1
Детаљније
2.
Пут до средишта смисла. Српске народне песме у тумачењима Веселина Чајкановића
Снежана Д. Самарџија
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 45–66

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.2
Детаљније
3.
Чајкановићева проучавања народних веровања о биљу у светлу когнитивних етноботаничких истраживања
Марко Пишев, Младен Стајић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 67–94

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.3
Детаљније
4.
Арапски дистопијски роман
историјски контекст и жанровске одлике

Шахла Уџајли
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 97–128

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.4
Детаљније
5.
Хасан Бласим: реквијем за Ирак, реквијем за књижевност
Meysun Gharaibeh Simonović
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 129–144

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.5
Детаљније
6.
Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин
Драгана Ђорђевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 145–159

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.6
Детаљније
7.
Фолклор Народноослободилачке борбе (НОБ-a): изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике
Смиљана Ђорђевић Белић, Јеленка Пандуревић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 163–185

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.7
Детаљније
8.
Лица смрти
концептуализација гроба и смрти у класичном фолклору и фолклору НОБ-а

Лидија Делић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 187–206

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.8
Детаљније
9.
Реч Компартије у партизанској епској хроници
Данијела Поповић Николић, Снежана Божић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 207–229

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.9
Детаљније
10.
Povedke NOB skozi prizmo intertekstualnosti
Breda Vidmar Mandič
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 231–252

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.10
Детаљније
11.
Осетљива равнотежа: о центру и маргини у постколонијалној књижевности
Аријана Лубурић Цвијановић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 255–272

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.11
Детаљније
12.
Из периферије у канон: књижевна доминација аргентинске провинције
(Пуиг, Аира, Мартинес)

Бојана Ковачевић Петровић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 273–291

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.12
Детаљније
13.
Ka proširenju korpusa kanonskih tekstova na francuskom jeziku
Marjana Đukić
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 293–311

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.13
Детаљније
14.
Гранична бића усмене лирике — О прекорачењима просторних и егзистенцијалних граница лирских јунакиња и јунака
Ана Вукмановић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 315–340

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.14
Детаљније
15.
Симболичке представе смрти Европе у романима Вражји оток и Повратак Филипа Латиновића Мирослава Крлеже и Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског
Огњен Аксентијевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 341–363

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.15
Детаљније
16.
Прием переворачивания в энциклопедии творчества Милорада Павича
Юлия Драгойлович
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 365–378

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.16
Детаљније
17.
Филм Анђели у Америци и филмска читања Т. С. Елиотових песничких слика у Пустој земљи и Четири квартета
Милена Владић Јованов
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 379–395

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.17
Детаљније
18.
Тајне виртуелне реалности и дигиталног знања у Досијеу икс, Црном огледалу и Електричним сновима Филипа К. Дика: моћ, перцепција и докази
Владислава С. Гордић Петковић, Младен М. Јаковљевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 397–412

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.18
Детаљније
19.
Драгоцено на окупу
(Александар Јовановић. Стих и памћење. О поезији и поетици Милосава Тешића. Београд: Службени гласник, 2018, 300 стр.)

Александра Секулић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 415–419

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.19
Детаљније
20.
Формативне могућности криза
(Aleksandar Stević. Fallingshort: Bildungsroman and the Crisis of Self-Fashioning. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2020, 250 pp.)

Снежана Калинић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 421–428

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.20
Детаљније
21.
О једном неуспелом пројекту
(Understanding Blanchot, Understanding Modernism. Edited by Christopher Langlois. New York and London: Bloomsbury Academic, 2018, 344 pp.)

Немања Митровић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 429–434

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.21
Детаљније
22.
Интертекстуални дијалог са Томасом Маном
(Лидија Делић, Чаробник перфекта. Дијалог Томаса Мана с митoм и дијалози с Mаном, Источно Ново Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 2019)

Снежана М. Милосављевић Милић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 435–439

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.22
Детаљније
23.
Какофонија лира Илира
(Горан Коруновић, Музе идеологије: Обликовање националног идентитета у Подунавки и Даници илирској. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020, 277 стр.)

Магда Миликић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 174, стр. 441–446

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.174.23
Детаљније