/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 54 (2022), Бр. 176


1.
Антологијски избор српских народних приповедака Веселина Чајкановића
Ненад Љубинковић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 13–24

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.1
Детаљније
2.
Називи обичаја убијања стараца код Словена
Љубинко Раденковић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 25–40

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.2
Детаљније
3.
Магијски смеj Веселина Чајкановића у античким грчким ритуалима
Лада Стевановић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 41–65

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.3
Детаљније
4.
Фолкор НОБ-а, Револуције и социјалистичке изградње на страницама Народног стваралаштва — Folklora
Данијела Петковић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 69–87

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.4
Детаљније
5.
O partizanskim pjesmama kao folklornoj glazbi u okviru hrvatske etnomuzikologije i oko nje
Jelka Vukobratović
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 89–104

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.5
Детаљније
6.
Фолклор као вид идеолошког моделовања читаоца. Пионирска трилогија Бранка Ћопића
Љиљана Ж. Пешикан-Љуштановић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 105–127

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.6
Детаљније
7.
Младобосанка: преводилачки и критички рад Зденке Марјановић у контексту младобосанске књижевне авангарде
Биљана Андоновска
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 131–158

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.7
Детаљније
8.
Исидора Секулић: бој с контрастима
Кристина Стевановић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 159–179

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.8
Детаљније
9.
Collective Memory in Kazuo Ishiguro’s Novel The Unconsoled
Tijana Matović
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 185–199

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.9
Детаљније
10.
Терор историје у време њене смрти — прилог критици романа Човек историје Малколма Бредберија
Томислав Павловић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 201–223

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.10
Детаљније
11.
If There Were Only Water: Water Symbolism in The Waste Land
Danica Igrutinović
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 225–246

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.11
Детаљније
12.
Мисли Божидара Кнежевића
Борис Милосављевић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 249–260

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.12
Детаљније
13.
Визија тела у Еурипидовој трагедији Хиполит
Јелена Пилиповић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 261–278

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.13
Детаљније
14.
Жена ждрал — брак с натприродним супружником у јапанским народним приповеткама
Данијела Васић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 279–298

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.14
Детаљније
15.
L’animalite dans l’œuvre de Tristan Garcia : un roman philosophique contemporain
Milica Vinaver-Ković
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 299–324

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.15
Детаљније
16.
Криве варијације. Еволуције сталних мотива у романима Владимира Стојшина
Тијана Тропин
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 325–338

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.16
Детаљније
17.
Периодика и издаваштво Српске православне цркве у Минхену од 1945. до 1980. године (I)
Немања Андријашевић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 339–360

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.17
Детаљније
18.
Српска мисао о књижевности у доба хипертекста
Бранко Вранеш
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 361–381

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.18
Детаљније
19.
Седмокњижје о Милошу: прави Црњански
(Горана Раичевић. Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског. Нови Сад: Академска књига, 2021, 878 стр.)
Срђан Орсић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 385–391

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.19
Детаљније
20.
О дисциплини и методологији компаративне књижевности у времену глобализације
(David Damrosch. Comparing the Literatures: Literary Studies in a Global Age. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2020, 399 pp.)
Вишња Јовановић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 393–395

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.20
Детаљније
21.
Кључеви поетског стила
(Милош Ковачевић. Поезија у стилистичком кључу. Вишеград: Андрићев институт, 2020, 335 стр.)
Соња Миловановић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 397–401

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.21
Детаљније
22.
Херменеутички смисао когнитивних и етнолингвистичких проучавања
(Драгана Ратковић, Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 260 стр.)
Јана Алексић
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 403–407

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.22
Детаљније
23.
Немоћ духа пред законом земље
(Снежана Милојевић, Закон земље. Нови Сад: Академска књига, 2020, 189 стр.)
Николина Шурјанац
Књижевна историја, 2022. - Књ. 54, Бр. 176, стр. 409–414

https://doi.org/10.18485/kis.2022.54.176.23
Детаљније