/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 54 (2022), Бр. 178

Књ. 54 (2022), Бр. 177

Књ. 54 (2022), Бр. 176

Књ. 53 (2021), Бр. 175

Књ. 53 (2021), Бр. 174

Књ. 53 (2021), Бр. 173

Књ. 52 (2020), Бр. 172

Књ. 52 (2020), Бр. 171

Књ. 52 (2020), Бр. 170

Књ. 51 (2019), Бр. 169

Књ. 51 (2019), Бр. 168

Књ. 51 (2019), Бр. 167

Књижевна историја, Књ. 53 (2021), Бр. 173


1.
Егзистенцијална ситуација Јеротеја Рачанина и облици приповедања у Путашаствију ка граду Јерусалиму
Ненад Николић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 11–30

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.1
Детаљније
2.
Missions catholiques et éducation dans une société multiculturelle: le cas de Salonique
Raïa Zaïmova
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 31–39

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.2
Детаљније
3.
Путовање Саве Текелије у Русију: скица источне Европе у белешкама просвећеног племића
Владимир Симић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 41–65

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.3
Детаљније
4.
Martin Kukučíns Identitätsfacetten in seinen Balkan-Reiseberichten
Marianna Koliová
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 67–83

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.4
Детаљније
5.
Social Critics and the Condition of Women in Algerian Literature in Arabic: ‘Abd al-Ḥamīd Benhadūga as a Case Study
Jolanda Guardi
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 91–102

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.5
Детаљније
6.
Испољавање суфизма у модерној арапској књижевности
Ајман Туајлиб, Саид Вакил
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 103–126

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.6
Детаљније
7.
Слика египатске жене у романима Тахе Хусеина
Ивана Глигоријевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 127–141

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.7
Детаљније
8.
Транскултурне перспективе
Александра Манчић, Марко Теодорски
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 145–154

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.8
Детаљније
9.
Леополдо Сеа и филозофија американизма
Далибор Солдатић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 155–163

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.9
Детаљније
10.
Савремене студије кубанске културе: Фернандо Ортис и појам транскултурације
Владимир Карановић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 165–177

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.10
Детаљније
11.
Kарлос Фуентес и културни синкретизам Латинске Америке
Бојана Ковачевић Петровић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 179–195

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.11
Детаљније
12.
Поетика и филозофија релације
Тамара Валчић Булић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 197–209

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.12
Детаљније
13.
Шта је данашња наратологија?
Дуња Душанић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 213–230

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.13
Детаљније
14.
Писма Милице Костић Селем Десанки Максимовић
Бојан Ђорђевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 233–260

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.14
Детаљније
15.
Од Исака до Исуса: архетип (не)прихватања жртве
Оливера Жижовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 263–286

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.15
Детаљније
16.
Топос страдања других ради или повест о Владимиру и Косари
Снежана Ј. Милојевић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 287–301

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.16
Детаљније
17.
Књижевност и фотографије Роџера Фентона у контексту викторијанизма
Горан Т. Гаврић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 303–323

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.17
Детаљније
18.
Андрићева Проклета авлија у контексту затворско-логорске прозе
Александар Петров
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 325–347

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.18
Детаљније
19.
Конструкт детињства у Андрићевој приповеци „Деца”
интерпретативни и методички аспекти
Лола Стојановић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 349–371

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.19
Детаљније
20.
Херој као књижевни и друштвени конструкт
Златко Грушановић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 373–392

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.20
Детаљније
21.
Свеобухватни приступ савременој научној критици
Адријана Марчетић. Критика о критици. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2020, 215 стр.
Бојана Стојановић Пантовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 395–401

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.21
Детаљније
22.
Разговор о смислу као начин да се буде
Ненад Николић, Идентитет српске књижевности. Прича о књижевноисторијској идеји. Београд: Српска књижевна задруга, Партенон, 2019, 704 стр.
Дуња Ранчић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 403–410

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.22
Детаљније
23.
О облику ствари које ће доћи или о Велсовој утопији
Maxim Shadurski. The Nationality of Utopia: H. G. Wells, England, and the World State. New York and London: Routledge, 2020, 212 pp.
Зорица Ђерговић-Јоксимовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 411–414

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.23
Детаљније
24.
Поуздана слика наше књижевне прошлости и садашњости
(Précis de littérature serbe. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 2019, 249 pp)
Марко Аврамовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 415–421

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.24
Детаљније
25.
Ново издање Љубена Каравелова на српском језику
Љубен Каравелов, Је ли крива судбина? Књижевна и публицистичка дела на српском језику. Приредио, студију и коментаре написао Александар Пејчић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019.
Горан М. Максимовић
Књижевна историја, 2021. - Књ. 53, Бр. 173, стр. 423–427

https://doi.org/10.18485/kis.2021.53.173.25
Детаљније