/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1


Адвербијали – у светлу синтаксичких, семантичких и валенцијских критеријума класификацијеМиливој Б. АлановићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 24 (2019) No. 1

Article 8 (p. 163-186)

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.8

Read full textCitation export: