/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 29 (2024), No. 1

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 28 (2023), No. 1


1.
Полукондензацијске конструкције у српском језику
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 5–29

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.1
Detailed
2.
Његош и Љубиша — лексичке и фразеолошке паралеле
(фрагмент: Крађа и прекрађа звона)

Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 31–61

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.2
Detailed
3.
Језик Банатског алманаха (1827) Димитрија Тирола
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 63–80

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.3
Detailed
4.
Везник ем у савременом српском језику
Ана М. Јањушевић Оливери
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 81–94

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.4
Detailed
5.
Српски као дипломатски језик на Порти крајем XV века:
на примеру писма султана Бајазита II угарском краљу Матији Корвину

Владимир Р. Поломац
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 95–115

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.5
Detailed
6.
Систем сложених везника у Вуковом језику
Веселина В. Ђуркин
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 117–136

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.6
Detailed
7.
О приклаузалним и прилексикалним реченицама са да у приповеци Крава са дрвеном ногом Бранка Ћопића
Јелена Р. Јовановић Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 137–151

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.7
Detailed
8.
Правда за Сесила — о облицима вербалне агресије на интернету
Каталин Ђ. Озер, Гордана М. Ристић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 153–169

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.8
Detailed
9.
Лексеме у илокутивној функцији тврдње у новинским извјештајима на српском и њемачком језику
Младен Д. Папаз
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 171–189

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.9
Detailed
10.
Idioms of Death in Greek and in Serbian
Μάρθα Π. Λαμπροπούλου, Ivana S. Milojević
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 191–207

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.10
Detailed
11.
Метафора и семантичко-прагматички интерфејс
Нина Ж. Манојловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 209–226

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.11
Detailed
12.
Хендиадис као фразеолошки жанр у Лучи микрокозма и руским преводима
Јелена Р. Бајовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 227–239

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.12
Detailed
13.
Братићев митски Биш
Михаило М. Шћепановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 241–251

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.13
Detailed
14.
Српски језик у српском образовном систему
Вељко Ж. Брборић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 255–269

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.14
Detailed
15.
Компоненцијална анализа секундарних значења глагола отићи
Биљана Б. Мишић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 271–283

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.15
Detailed
16.
О линеаризацији суперлативне речце нај у дијалектима српског језика
Сања П. Огњановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 285–298

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.16
Detailed
17.
Писање формација са страном препозитивном компонентом
Маја М. Димитријевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 299–313

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.17
Detailed
18.
Нова лексика у српском језику у вези с руско-украјинским сукобом
Ђорђе Р. Оташевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 315–336

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.18
Detailed
19.
Парадигматски односи компаративних фразеологизама у српском и немачком језику
Марија М. Станојевић Веселиновић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 337–350

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.19
Detailed
20.
Предлози настали категоријалним преобразовањем
Анђела Б. Митровић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 351–368

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.20
Detailed
21.
Модели преводилачких поступака у обради специфичних културних термина у енциклопедијском српско-енглеском речнику
Бранкица Ј. Бојовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 371–386

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.21
Detailed
22.
Методички приступ вербатолошкој анализи епске песме Почетак буне против дахија
Бранко С. Ристић, Ивана Р. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 387–402

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.22
Detailed
23.
Предлог од са значењем интенционалности у призренско-тимочким и косовско-ресавским говорима
Марина С. Јуришић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 403–415

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.23
Detailed
24.
Наратор и слојеви књижевног језика — парадигма мајчиног лика у Селенићевом дискурсу
Славко Ж. Станојчић
Српски језик : студије српске и словенске, 2023. - Vol. 28, No. 1, p. 417–428

https://doi.org/10.18485/sj.2023.28.1.24
Detailed