/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 29 (2024), No. 1

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017), No. 1


1.
Облици вокатива једнине именица мушког рода I врсте у српском књижевном језику
Мирослав Б. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 5–34

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.1
Detailed
2.
Његошева пјесма „Југ завија, разјари се море ...” с тeкстолошког и версолошког становишта: поетика жанра
Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 35–50

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.2
Detailed
3.
Семантика синтаксических отношений в процессуальных предложно-падежных конструкциях (на материале русских паремий)
Л. Б. Кацюба
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 51–58

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.3
Detailed
4.
Стилистиком кроз пјесму О књизи свијета Предрага Богдановића Ција
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 59–73

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.4
Detailed
5.
О композицији текста са лингвистичког гледишта
Јелена Р. Јовановић Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 75–93

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.5
Detailed
6.
Лексикографска обрада лексеме „Христос” у речницима српског књижевног и народног језика
Жарко С. Бошњаковић, Гордана Р. Штасни
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 95–116

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.6
Detailed
7.
Српска дијалектолошка терминологија и наставна пракса
Михаило М. Шћепановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 117–135

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.7
Detailed
8.
Ближе одређење назива за документе у српским манастирским даровницама из епохе Немањића (1196-1371)
Виктор Д. Савић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 137–153

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.8
Detailed
9.
Стилистика приповедања у стварносној прози Добрила Ненадића
Милка В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 155–174

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.9
Detailed
10.
Однос суперлатива и надсуперлатива у савременом српском језику
Сања М. Куљанин
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 177–191

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.10
Detailed
11.
Перифрастички интензификатори у савременом српском језику
Ана М. Јањушевић Оливери
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 193–205

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.11
Detailed
12.
О елементима хагиографије у једном типу политичких летака
Светлана Слијепчевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 207–216

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.12
Detailed
13.
Систем сложених концесивних везника у српском језику
Веселина В. Ђуркин
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 217–240

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.13
Detailed
14.
Језик има облик поетике: Данило Киш
Драган Б. Бошковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 241–248

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.14
Detailed
15.
Облици диглосије у дипломатичкој и црквеној грађи средњовјековне Босне и Хума
Биљана С. Самарџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 249–265

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.15
Detailed
16.
Figura patosa u pjesničkoj zbirci “Nestvarne djevojčice” Marije Čudine
Tin Lemac
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 267–279

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.16
Detailed
17.
Параславистичке студије: интерпункција, Дан и Црњански - љубав без генеративности
Никола М. Бубања, Часлав В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 281–293

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.17
Detailed
18.
Поредбене конструкције којима се означавају физичка својства човека у делима Драгослава Михаиловића
Тања Ј. Танасковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 295–313

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.18
Detailed
19.
Семантизација спонтаних деривата (дечјих неологизама) у функцији прецедентности језичке игре
Марина В. Кебара
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 315–331

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.19
Detailed
20.
Учење старијих филолога о употреби и значењу глаголских временских облика - и његов значај
Радоје Д. Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 335–360

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.20
Detailed
21.
Творба речи у „Србској грамматици” (1847) Јована Суботића
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 361–374

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.21
Detailed
22.
Са Вуком и (добрим дијелом) уз Вука: „Пештанско-будимскій Скоротеча” (1842-1844)
Милош Окука
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 375–390

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.22
Detailed
23.
О једном типу исказивања посесивности у Ваљевској Подгорини
Драгана Радовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 391–398

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.23
Detailed
24.
Концепт „Речника САНУ” у свјетлости огледних свески из 1913. и 1944. године
Неђо Г. Јошић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 399–412

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.24
Detailed
25.
Сложене творенице у „Крешталици” Јоакима Вујића и њихови аналогони у савременом српском језику
Томислав М. Матић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 413–432

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.25
Detailed
26.
К вопросу о формировании торгово-экономической лексики в русском и сербском языках (названия торговцев тканями)
Е. Р. Байович
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 433–441

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.26
Detailed
27.
Лексеме за означавање особа специфична хода у југоисточним српским говорима
Ана Р. Савић-Грујић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 443–455

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.27
Detailed
28.
О двородној природи појединих збирних именица на „-еж” у српском језику
Драгана Ј. Цвијовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 457–469

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.28
Detailed
29.
О неким староруским глаголима са два вида
Вишња Б. Вишњевац
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 471–488

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.29
Detailed
30.
О глаголским именицама које су модификоване прилогом у савременом српском језику
Борко Н. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 489–499

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.30
Detailed
31.
Лингвистичка терминологија Саве Мркаља
Ана З. Мацановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 501–517

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.31
Detailed
32.
О заједничким лингвистичким позајмљеницама у савременом српском и бугарском језику
(семантичка анализа)

Мариана З. Алексић, Наташа С. Вуловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 519–535

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.32
Detailed
33.
Метафорична значења животињских назива која се односе на човека неморалних особина у српском језику
Слободан Б. Новокмет
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 537–554

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.33
Detailed
34.
Да/не питања и изборна питања у функцији парцијалних (посебних): прагмалингвистички приступ
Марко М. Јанићијевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 555–570

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.34
Detailed
35.
Називи биљака у топонимији Рађевине
(творбено-семантички аспект)

Мирјана Петровић-Савић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 571–586

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.35
Detailed
36.
О структури и класификацији конструкција директивног кретања са глаголима стварања звука у српском језику
Наташа Р. Миливојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 587–608

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.36
Detailed
37.
Диференцијалне језичко-стилске карактеристике новинског извештаја
Јелена Љ. Спасић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 609–628

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.37
Detailed
38.
Језик „Беснила”
Марија В. Лојаница, Јасмина А. Теодоровић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 629–639

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.38
Detailed
39.
Метафора машине у медијском дискурсу Србије
Татјана Грујић, Јелена Даниловић Јеремић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 641–655

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.39
Detailed
40.
Из говора места Власотинце
(етноисторијске особености, фонолошке особености говора и дијалекатска грађа)

Оливера Б. Тотошковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 657–667

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.40
Detailed
41.
Фразеологизми „У акцији” у афоризмима Милена Миливојевића
Драган В. Лилић
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 669–677

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.41
Detailed
42.
Преношење акцената на проклитику у говорима Срба околине Шипова
Слађана М. Цукут
Српски језик : студије српске и словенске, 2017. - Vol. 22, No. 1, p. 679–686

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.42
Detailed