/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 24 (2019), No. 1


1.
Биобиблиографија Милоша Ковачевића

Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 5–69

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.1
Detailed
2.
У одбрану српског језика и „српских језика”
(научни и стручни допринос Милоша Ковачевића)
Јелица Р. Стојановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 71–86

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.2
Detailed
3.
Научни значаји и доминантни интертекстуални аспекти Лингвостилистике књижевног текста Милоша Ковачевића
Душан Р. Живковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 87–113

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.3
Detailed
4.
Милош Ковачевић као историчар српског књижевног језика
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 115–126

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.4
Detailed
5.
Оними под лупом лингвостилистике
Михаило М. Шћепановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 127–134

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.5
Detailed
6.
Нови погледи Милоша Ковачевића на функцију падежа у реченици
Светлана Б. Панић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 135–144

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.6
Detailed
7.
Циркумфикс – статус и функција у немачком и српском језику
Божинка М. Петронијевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 147–162

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.7
Detailed
8.
Адвербијали – у светлу синтаксичких, семантичких и валенцијских критеријума класификације
Миливој Б. Алановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 163–186

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.8
Detailed
9.
Умножавање мовираних фемининума на -(к)иња у савременом српском језику
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 187–200

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.9
Detailed
10.
О особинама епистоларног дискурса у писмима војника и логораша из Првог свјетског рата
Миланка Ј. Бабић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 201–219

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.10
Detailed
11.
Аспекат као фазна категорија и резултативност у француском и српском језику
Веран Ј. Станојевић, Љубица З. Ђурић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 221–233

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.11
Detailed
12.
Метафоризација глагола кретања у руском језику
Милена Б. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 235–258

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.12
Detailed
13.
Универзитетска транснационална мобилност и језици
Јулијана Ј. Вучо
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 259–269

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.13
Detailed
14.
Kopulapartikeln in der deutschen Gegenwartssprache
Danica B. Nedeljković
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 271–294

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.14
Detailed
15.
О значењу и употреби футурâ
(првог и другог)
Јелена Р. Јовановић Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 295–313

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.15
Detailed
16.
Модели компоновања сложених зависних везника у српском језику
Веселина В. Ђуркин
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 315–335

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.16
Detailed
17.
The Effect оf Speech Style оn Vot Values in Serbian-Еnglish Interphonology
Danica M. Jerotijević Tišma
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 337–355

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.17
Detailed
18.
Именички суфикс -ство у српском језику
Милан В. Стакић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 357–373

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.18
Detailed
19.
Адверзативне реченице с концесивним смисаоним односом у српском језику
Мијана Ч. Кубурић Мацура
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 375–392

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.19
Detailed
20.
Експресивност језичких јединица у функцији изражавања револуционарних принципа младобосанаца
Сања М. Куљанин
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 393–406

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.20
Detailed
21.
Напомене о семантици и синтакси композицијских универбалних твореница
Радоје Д. Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 409–425

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.21
Detailed
22.
The Frequency and Usage of Foreign Language Learning Strategies: A Comparative Study
Ivana R. Ćirković-Miladinović, Marijana D. Matić
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 427–443

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.22
Detailed
23.
Композиција и структура лекције у уџбеницима српског језика за основну школу
Милка В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 445–458

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.23
Detailed
24.
Неологизми Лазе Костића и њихова творба нултим суфиксом
Ђорђе М. Јанковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 459–475

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.24
Detailed
25.
Атрибутивне именице мотивисане соматизмом глава у српском и македонском језику и њиховим дијалектима
Жарко С. Бошњаковић, Гордана Р. Штасни
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 477–500

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.25
Detailed
26.
Шта је текстема?
Соња M. Миловановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 501–512

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.26
Detailed
27.
Теоријски приступ реду речи у граматикама српског језика и језичким студијама с краја XVIII и из прве половине XIX века
Томислав М. Матић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 513–535

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.27
Detailed
28.
О једном необичном реду речи у српским говорима
футурска конструкција типа да идем ћу
Сања П. Огњановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 537–547

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.28
Detailed
29.
Статус српског именослова у дипломатичкој грађи средњовјековне Босне и Хума
Биљана С. Самарџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 549–564

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.29
Detailed
30.
Адаптација лексике црквенословенског порекла у научним теолошким радовима на српском и енглеском језику
Ивана А. Кнежевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 565–573

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.30
Detailed
31.
Проблеми у морфемским анализама речи у српском језику
Сања Ж. Ђуровић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 575–584

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.31
Detailed
32.
Глаголи кретања и промене позиције у простору као глаголи субјекатске контроле
Милена Д. Поповић Пизари
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 585–595

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.32
Detailed
33.
Модалне конструкције оть/изь + генитив у три српске тетре из XIII и XIV века
Предраг Д. Дилпарић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 597–608

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.33
Detailed
34.
Вукови погледи на творбу придева
Весна С. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 609–623

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.34
Detailed
35.
Дијалекатске појаве у вези с јатом у критичком издању „Горског вијенца” Радмила Маројевића
Драгана М. Ратковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 625–638

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.35
Detailed
36.
О говору Срба муслиманске вере у Фиру и Хамиљу у јужној Албанији
Голуб М. Јашовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 641–658

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.36
Detailed
37.
Генитивни знак или знак дужине
Горан Н. Зељић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 659–674

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.37
Detailed
38.
A Contribution to the Future Tense Debate – A Case Study from Serbian
Aleksandra M. Radovanović
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 675–691

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.38
Detailed
39.
О квазиантонимији
(на материјалу српских и руских пословица )
Саша Васић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 693–705

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.39
Detailed
40.
Прилог расправи о основама лексичко-граматичких значења глаголских речи за означавање стања и звуковног оглашавања
Ивана Р. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 707–723

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.40
Detailed
41.
Подучавање рударске терминологије на РГФ-у путем CLIL методе и српског језика на првој години студија
Лидија В. Беко
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 725–736

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.41
Detailed
42.
Симеон Милутиновић Сарајлија: између Вука и Његоша
Јелена В. Јањић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 737–751

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.42
Detailed
43.
Основне акценатске особине говора села Виче
Ђорђе М. Геновић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 753–766

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.43
Detailed
44.
Радмило Маројевић о обнови србистике
Душко В. Певуља
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 767–777

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.44
Detailed
45.
Категорија лица у једночланим реченицама у руском и српском језику
Благоје В. Вујисић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 779–798

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.45
Detailed
46.
Лексикализовани експоненти модалности у дескриптивним текстовима правне струке
Лејла Зејниловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 799–818

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.46
Detailed
47.
Српски и словеначки глагол гледати с предлошко-падежном допуном у/v + акузатив
Жељко С. Марковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2019. - Vol. 24, No. 1, p. 819–831

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.47
Detailed