/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 29 (2024), No. 1

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 29 (2024), No. 1


1.
Биографија и библиографија проф. др Радојице Јовићевића
Снежана П. Вучковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 7–13

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.1
Detailed
2.
Радојица Јовићевић у његошологији
(Увод. Фрагменти 1–3)

Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 15–54

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.2
Detailed
3.
О ономастичким истраживањима професора Радојице Јовићевића
Снежана П. Вучковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 55–68

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.3
Detailed
4.
Типови модалних израза у сложенoм глаголскoм предикату
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 71–101

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.4
Detailed
5.
Именице са апелативом као елементом структуре
Божинка М. Петронијевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 103–119

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.5
Detailed
6.
Парадигматски приступ систематизацији акцената српског књижевног језика
Милорад П. Дешић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 121–133

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.6
Detailed
7.
Придеви изведени суфиксима -ив и -љив у српском језику
Милан В. Стакић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 135–176

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.7
Detailed
8.
Јован Дошеновић, незаслужено заборављени реформатор ћирилице
Aлександар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 177–187

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.8
Detailed
9.
Variable Production of the Rhotic Approximant in the Interlanguage of Serbian and English
Danica M. Jerotijević Tišma
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 189–211

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.9
Detailed
10.
О критеријумима уобличавања лексикографске дефиниције попридевљеног радног глаголског придева
Владан З. Јовановић, Анета А. Спасојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 213–233

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.10
Detailed
11.
Проблем разликовања именичко-глаголских колокација од функционалних глаголских спојева у немачком језик
Јулијана М. Вулетић Ђурић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 235–249

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.11
Detailed
12.
Стилематичност и стилогеност непроменљивих речи у прози Радована Белог Марковића
Илијана Р. Чутура, Виолета П. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 251–273

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.12
Detailed
13.
О кумулативној референцији код градивних именица
Данило С. Алексић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 275–286

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.13
Detailed
14.
Концепт српски језик на анкетном и асоцијативном материјалу
Стана С. Ристић, Ивана В. Лазић Коњик
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 289–303

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.14
Detailed
15.
Прагматички аспекти идентификације метафоричких израза
Нина Ж. Манојловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 305–326

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.15
Detailed
16.
О стереотипу страни плаћеници у српском јавном дискурсу
Светлана М. Слијепчевић Бјеливук
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 327–337

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.16
Detailed
17.
Морфолошке особине именица мушког рода у говору Бастаса
Драгомир В. Козомара
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 339–350

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.17
Detailed
18.
О реду речи у српском језику
Сања П. Огњановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 351–364

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.18
Detailed
19.
Недоследности у лексикографској адаптацији силазних акцената ван иницијалног слога у творбеним гнездима
Никола В. Радосављевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 365–389

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.19
Detailed
20.
Значај албанског језика за реконструкцију једног балтословенског питања
Вања С. Станишић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 391–399

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.20
Detailed
21.
Грчка и грцизирана лична имена у Поменику манастира Крушедола (XVI/XVII век) МСПЦ 240
Драгана С. Новаков
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 401–421

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.21
Detailed
22.
Условне реченице уведене везником ако у административно-правном стилу српскога језика 19. века
Јелена М. Павловић Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 423–437

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.22
Detailed
23.
О употреби прилога уз глаголске именице на -ње у јавном дискурсу Интернета
Борко Н. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 439–456

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.23
Detailed
24.
Сложени везници у свјетлу стандарднојезичких преиспитивања
Веселина В. Ђуркин
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 459–477

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.24
Detailed
25.
Инференцијална евиденцијалност у новинским извјештајима на њемачком и српском језику
Младен Д. Папаз
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 479–495

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.25
Detailed
26.
Однос апелативне и онимске лексике у микротопонимији Нишићке висоравни
Душан М. Пејић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 497–515

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.26
Detailed
27.
Синтаксичка дехомогенизација у публицистичком функционалном стилу српскога језика
Јелена М. Стевановић, Наташа Б. Станковић Шошо
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 517–530

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.27
Detailed
28.
Број један/en (eden) у српском и словеначком језику
Јелена С. Будимировић Милићевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 531–542

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.28
Detailed
29.
Вештина говорa и њена процена у српском као страном језику
Биљана Р. Николић Мастод, Весна Р. Крајишник
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 543–565

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.29
Detailed
30.
How Correct Is Your Writing? Orthographic Error Analysis in Serbian as an L2
Vojkan B. Stojičić, Jovana Z. Milovanović
Српски језик : студије српске и словенске, 2024. - Vol. 29, No. 1, p. 567–581

https://doi.org/10.18485/sj.2024.29.1.30
Detailed