/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1


Категорија лица у једночланим реченицама у руском и српском језику



Благоје В. Вујисић



Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 24 (2019) No. 1

Article 45 (p. 779-798)

https://doi.org/10.18485/sj.2019.24.1.45

Read full text



Citation export: