/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1

Volume 24 (2019) No. 1

Volume 25 (2020) No. 1


О реду речи као специфичном синтаксичком репрезенту језика XIX века у „Граматици црквенословенског језика” Е. Јовановића из 1851. годинеТомислав М. МатићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 23 (2018) No. 1

Article 27 (p. 487-502)

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.27

Read full textCitation export: