/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1

Volume 24 (2019) No. 1


Когнитивносемантички приступ пасиву у теоријском оквиру конструкцијске граматикеМаја Р. КујунџићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 23 (2018) No. 1

Article 21 (p. 375-389)

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.21

Read full textCitation export: