doi.fil.bg.ac.rs


Из говора места Власотинце : (етноисторијске особености, фонолошке особености говора и дијалекатска грађа)


Оливера Б. ТотошковићСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 40 (p. 657-667)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.40

Read full text

Citation export: