/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 22 (2017) No. 1

Volume 23 (2018) No. 1

Volume 24 (2019) No. 1

Volume 25 (2020) No. 1


Из говора места Власотинце
(етноисторијске особености, фонолошке особености говора и дијалекатска грађа)Оливера Б. ТотошковићСрпски језик : студије српске и словенске, Vol. 22 (2017) No. 1

Article 40 (p. 657-667)

https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.40

Read full textCitation export: